Yn ôl

Coleg y Cymoedd yn gwneud i ymwelwyr rhyngwladol deimlo’n gartrefol

30/01/2014

Mae Coleg y Cymoedd wedi bod yn arddangos arbenigedd galwedigaethol ac yn darparu profiadau diwylliannol i grŵp o ymwelwyr. Yn ddiweddar, bu’r coleg yn croesawu grŵp un ar bymtheg o ymwelwyr rhyngwladol o Chongqing yng nghanolbarth Tseina.

Mewn partneriaeth gyda nifer o golegau eraill ar draws Cymru darparodd Coleg y Cymoedd brofiadau addysgol a chyfleoedd diwylliannol cofiadwy ar gyfer y grŵp oedd yn cynnwys staff a myfyrwyr. Trefnwyd ymweliad y dysgwyr a staff o chwe choleg galwedigaethol gan ColegauCymru Rhyngwladol ar ran Consortiwm AB Cymru-Chongqing.

Croesawyd y grŵp gan y Pennaeth, Judith Evans, a roddodd gyflwyniad manwl ar y coleg a’r sector addysg bellach yng Nghymru cyn mynd â’r grŵp ar daith o gwmpas campws Ystrad Mynach a champws gwych Nantgarw. Cwrddodd yr ymwelwyr â staff allweddol a fu’n rhoi cipolwg o’r ddau gampws iddyn nhw, a’r modd y mae’r coleg yn cael ei weithredu a blas o brofiadau myfyrwyr.

Cymerodd yr ymwelwyr ran mewn arsylwi dosbarthiadau yn rhyngweithiol mewn nifer o feysydd galwedigaethol o Awyrofod i Arlwyo, er mwyn dangos yr ystod o lwybrau galwedigaethol sydd ar gael yn y coleg. Anogwyd y grŵp i gymryd rhan yn y sesiynau addysgu ac fe wnaethon nhw fwynhau gwisgo’r dillad a gynhyrchwyd gan ddysgwyr ar gyrsiau y Diwydiannau Creadigol. Fe roddodd dysgwyr cyrsiau Busnes Coleg y Cymoedd gyflwyniad i’r ymwelwyr ar Ddiwylliant Cymru.

Cafodd y myfyrwyr a staff o Chongqing flasu bwyd lleol ffantastig bwyty masnachol y ‘Nant’ ar gampws Nantgarw ac ym Mwyty Scholars ar gampws Ystrad Mynach. Cafodd y grŵp gyfle hefyd i fynd o gwmpas dinas Caerdydd a mynd i weld mannau pwysig diwylliannol yng nghymoedd De Cymru gan gynnwys amgueddfeydd a Chastell Caerffili.

Trefnwyd rhaglen amrywiol yr ymweliad fel y byddai staff a myfyrwyr o’r chwe choleg galwedigaethol yn cael profiadau perthnasol. Mae’r ymweliad yn rhan o gynlluniau rhyngwladol ehangach ac ynghyd â chyfnewid diwylliannol blaenorol mae’n helpu i greu cysylltiadau cryfach gyda cholegau gwledydd tramor.

Coleg y Cymoedd yn gwneud i ymwelwyr rhyngwladol deimlo’n gartrefol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa