Yn ôl

Myfyrwyr cwrs Cerbydau Modur yn cael adnoddau newydd

15/07/2014

Mae buddsodiad mawr ar y gweill ar gyfer hyfforddi'r grefft o drin moduron ar safle Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd.

Bwriedir buddsoddi cyfanswm o £2.1miliwn yn yr adnoddau hyfforddiant cynnal a chadw cerbydau modur, cyfleusterau a fydd yn disodli'r rhai presennol ar gampws Rhymni y Coleg o fis Medi 2015.

Mae’r ganolfan newydd hon yn cael ei datblygu i gwrdd â’r galw cynyddol am weithdai blaengar y diwydiant ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau, ac adnoddau i ddiagnosio a phrofi ceir.

Ystyrir bod y cyfleusterau sydd ar brydles ar gampws Rhymni yn heneiddio ac heb fod yn cwrdd â gofynion anghenreidiol ar gyfer buddsoddiad Coleg y Cymoedd yn ei adran hyfforddiant cerbydau modur.

Fodd bynnag, bydd yr holl ddysgwyr yno wedi cwblhau eu hastudiaethau erbyn Medi 2015. Mae Coleg y Cymoedd hefyd wedi gwarantu y darperir yn ddigonol ar gyfer myfyrwyr presennol sy’n penderfynu symud ymlaen i lefelau uwch o hyfforddiant cerbydau modur o hynny ymlaen.

Dywedodd Anthony Clarke, 16 oed o Gaerffili, sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gwrs Diploma mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn ar gampws Rhymni: “Ar y foment, mae gen i daith o 45 munud ar y trên i astudio ar gampws Rhymni.

"Bydd yn wych i gael y cyfleuster newydd ar gampws Ystrad Mynach gan mod i’n cynllunio i barhau gyda fy astudiaethau a symud ymlaen i Lefel 2 Chwaraeon Moduro ac yna o bosibl gwneud cwrs Lefel 3 mewn Cerbydau Modur yn y dyfodol. Mae mwyafrif o fy ffrindiau ar y cwrs yn dod o Gaerffili ac Ystrad Mynach hefyd, felly bydd o fantais i ni gyd.

"Mae’r ychydig sy’n byw yn ardal Rhymni eisoes yn teithio’r un pellter ag y bydd rhaid teithio i Ystrad Mynach, felly fydd hynny ddim yn broblem,” ychwanegodd Anthony.

Dewisodd Lucy O’Connell, 18 oed o Rhymni i astudio yng Ngholeg y Cymoedd a’i gobaith ydy symud ymlaen i yrfa ym maes cerbydau modur. Dywedodd: “Dydy’r teithio ddim yn fy mhoeni gan y bydd yn hawdd i ddal trên a hefyd dw i’n gobeithio y bydda i’n pasio fy mhrawf gyrru cyn bo hir.

Bydd yn werth cael cyfleusterau newydd a bod ar gampws mwy gyda mwy o hinsawdd ac yn gallu cymysgu gyda mwy o bobl ar gyrsiau eraill.”

Myfyrwyr cwrs Cerbydau Modur yn cael adnoddau newydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.