Yn ôl

Uwchgylchu 'boutique chic' yn llwyddiant ar y llwyfan ffasiwn

14/11/2014

Mae dillad na lwyddodd i werthu mewn siop elusen dda yn y ddinas yn cael eu harddangos ar ôl cael eu trawsnewid gan ddysgwyr talentog Celf a Dylunio.

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol defnyddiodd darpar gynllunwyr o Goleg y Cymoedd eu sgiliau newydd i drawsnewid dillad o siop Oxfam Boutique yng Nghaerdydd yn gasgliad o ddillad gwreiddiol ar thema ddwyreiniol eleni.

Yn dilyn llwyddiant y sioe llynedd, cafodd eu gwaith ei arddangos mewn sioe ffasiwn ar gampws Nantgarw at achos da. Eleni eto, menter ar y cyd oedd hi rhwng dysgwyr ar draws y coleg. Paratowyd y modelau gan wirfoddolwyr o’r adrannau trin gwallt ac adran goluro'r celfyddydau cynhyrchu; myfyrwyr technoleg cerddoriaeth a ddarparodd y trac sain, darparwyd y lluniaeth gan fyfyrwyr yr adran arlwyo a ffilmwyd y sioe gan ddysgwyr yr adran cyfryngau digidol.

Lluniwyd y dillad a’r casgliad o gyfwisgoedd a greodd y dysgwyr yn gyfangwbl o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu megis papur a phlastig a deunydd nad oedd siop Oxfam Boutique yn gallu eu gwerthu.

Nod y prosiet oedd annog dysgwyr i ystyried problemau moesol y diwydiant ffasiwn. Ar ben hynny, roedd yr arddangosfa yn rhoi profiad ‘go iawn’ i’r dysgwyr o hyrwyddo, trefnu a rheoli digwyddiad mawr ei faint..

Dywedodd Rhonwen Powell, 18oed o Donyrefail , myfyrwraig celf a dylunio yng Ngholeg y Cymoedd: “Ron i wrth fy modd i fod yn rhan o’r prosiect hwn. Bu’n brofiad dysgu gwych ac yn wir gyffrous i feddwl y bydd ein gwaith ar werth i’r cyhoedd ar ôl yr arddangosfa.

“Mae uwchgylchu dillad nad oes neb eu heisiau yn brosiect gwerth chweil, yn enwedig pan fydd yr elw'n mynd at achos da.”

Ar ôl cael eu harddangos gan fodelau ar y llwyfan ffasiwn bydd y dillad a grewyd yn dychwelyd i Oxfam Boutique, siop uchel ei phroffil ar Heol y Santes Fair yng Nghaerdydd i’w gwerthu yno a’r holl arian yn mynd at Oxfam.

Dywedodd Claire Samuel, rheolwraig Oxfam Boutique Caerdydd: “Mae hyn yn fenter gydweithredol ragorol ac yn gyfle gwych i genhedlaeth iau ddysgu am waith da Oxfam yn genedlaethol ac yn fyd eang. Mae’r gwaith a grewyd gan y dysgwyr yn ardderchog.

“Mae wedi creu arddangosfa weledol wych yn siop Oxfam Boutique ac yn denu sylw’r cyhoedd at genhadaeth Oxfam i godi pobl o dlodi. Diolch yn fawr i bob adran o Goleg y Cymoedd a wnaeth hyn yn bosibl.”

Dywedodd Alistair Aston, tiwtor yng Nholeg y Cymoedd: “Mae gweithio gydag Oxfam Boutique wedi bod yn brofiad positif i’n dysgwyr yn rhoi cyfle iddyn nhw i ddod i ddeall y materion hanfodol y mae Oxfam yn eu cynorthwyo.

“Maen nhw wedi gweithio yn egnïol a brwdfrydig i greu dillad, graffeg a gemwaith â dylanwad Siapaneaidd a fydd yn cael eu harddangos mewn sioes ffaswin a’u gwerthu yn Oxfam Boutique Caerdydd. Mae gweithio ar draws disgyblaethua ac adrannau ar friff byw wedi daparu man i Goleg y Cymoedd arddangos y talent sy’n cael ei ddatblygu yn y coleg.”

Uwchgylchu 'boutique chic' yn llwyddiant ar y llwyfan ffasiwn

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.