Yn ôl

Gwaith adeiladu i gychwyn ar gampws newydd £20 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr wrth i’r cynllniau gael eu derbyn

18/12/2015

Derbyniwyd cynlluniau coleg newydd gwerth £20 miliwn ar gyn iard nwyddau rheilffordd a bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn fuan.

Cynhaliwyd cyfarfod o bwyllgor rheoli datblygiadau Rhondda Cynon Taf nos Iau a roddodd sêl bendith ar gynllun prosiect Coleg y Cymoedd yn Robertstown, nid nepell o Orsaf Rheilffordd Aberdâr ac ysgol Gymunedol newydd sbon Aberdâr.

Dywedodd Judith Evans, pennaeth Coleg y Cymoedd ei bod “wrth ei bodd ac yn ddiolchgar” bod y coleg wedi cael caniatâd i fwrw ymlaen â’r gwaith.

Yn ystod Chwefror, clustnodwyd y datblygiad a fydd yn disodli’r campws presennol yng Nghwmdâr yn gynllun â blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru yn ei Rhaglen Ysgolion yr 21 – a allai ei ariannu hyd at £11 miliwn.

Dywedodd Ms Evans: “Rydyn i wrth ein bodd bod y cynlluniau ar gyfer campws newydd Coleg y Cymoedd yn Aberdâr wedi’u cymeradwyo er mwyn i ni allu cychwyn ar y gwaith adeiladu yn y Flwyddyn Newydd.

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar bod y cyngor yn ein cynorthwyo i wireddu’n cenhadaeth o ddatblygu rhagoriaeth mewn addysg a sgiliau ar gyfer holl ddysgwyr Rhondda Cynon Taf.

“Mae pawb yn y coleg yn awyddus i weld y datblygiad hwn yn darparu’r cyfleusterau gorau ar gyfer ein dysgwyr yn Aberdâr a’r cymunedau cyfagos.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arbennig i gydweithio gyda’r ysgolion cyfagos i ddatblygu cwricwlwm sy’n ategu’r hyn y maen nhw’n ei gynnig.”

Bydd coleg newydd Heol Wellington yn gwasanaethu hyd ar 800 o fyfyrwyr.

Mae’r cynlluniau sydd, erbyn hyn, wedi’u derbyn yn cynnwys ail-wampio’r orsaf rheilffordd segur bresennol ac adeiladir maes parcio ar gyfer 133 o geir, gan wneud defnydd o’r mynediad sydd eisoes yn bodoli

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghanolfan Hamdden Sobell yn Aberdâr ddiwedd Hydref er mwyn i bobl leol gael dweud eu dweud am y datblygiad, a bu aelodau pwyllgor cynllunio’r cyngor yn ymweld â Robertstown ar Dachwedd 30 i oleuo penderfyniad nos Iau.

Gwaith adeiladu i gychwyn ar gampws newydd £20 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr wrth i’r cynllniau gael eu derbyn

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.