Yn ôl

Pêl droed Merched Cymru yn cael hwb enfawr wrth lansio’r academi elît newydd

02/03/2015

Mae Jayne Ludlow, pennaeth y tîm rhyngwladol, yn hyderus y bydd pêldroed merched yn elwa o bartneriaeth newydd gyda Choleg y Cymoedd

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ymuno â champws Ystrad Mynach er mwyn lansio academi pêl-droed elît merched. Gyda’r garfan gyntaf yn cychwyn fis Medi nesaf yng Ngholeg y Cymoedd, bydd y merched yn gallu cyfuno sesiynau hyfforddi dyddiol ag astudio llawn amser.

Roedd y prosiect yn nod allweddol i Jayne Ludlow fel Pennaeth Academi Pêl-Droed Cymru sy’n gobeithio y bydd yr academi yn darparu’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr rhyngwladol dros Gymru. Mae’r fenteryn rhoi blas i ddysgwyr o’r hyn sydd ei angen i ddatblygu’n aelod proffesiynol o glwb yn ogystal â hyrwyddo’u haddysg.

Dywedodd Jayne Ludlow, cyn gapten merched Arsenal: “Fe wnes i adduned i sefydlu amgylcheddau pêl-droed merched a fyddai’n galluogi ein chwaraewyr iau i ragori a datblygu i’w llawn potensial. Academi pêldroed merched ydy hon wedi’i sefydlu yng Ngholeg y Cymoedd ac yma bydd ein grŵp elît o ferched rhwng 16 ac 18 oed yn cael eu lleoli, yn astudio llawn amser a hyfforddi llawn amser ac mae hyn yn ddelfrydol i’w helpu i gyrraedd a gwireddu eu potensial.

Byddan nhw’n cael eu hyfforddi gan staff sydd ar hyn obryd ar ein llwybrau a’r cynllun ydy creu amgylchedd elît a fydd yn symbylu ein chwaraewyr iau i gystadlu ar y lefel uchaf yn y dyfodol. Mae’n broses hir-dymor o ystyried ond gorau po gynta i gychwyn arni go iawn gyda merched o’r oed priodol.”

Lleoliad yn y Cymoedd oedd y dewis ar gyfer yr academi o gofio pa mor boblogaidd mae chwaraeon yn yr ardal gyfagos. Gobaith Academi Pêl-droed Cymru ydy y bydd y rhaglen newydd yn darparu llwybr ar gyfer merched i ddatblygu ar y maes ac oddi arno mewn awyrgylch cystadleuol.

Dywedodd Jonathan Morgan,Cyfarwyddwr Cyfadran Chwaraeon Coleg y Cymoedd: ”Roedd y cyfleusterau gwych sydd gan Goleg y Cymoedd ar gyfer chwareon yn gwneud y bartneriaeth gyda Chymdeithas Bêl-Droed Cymru yn fenter gyffrous.

“O safbwynt y coleg, mae’n gysylltiad rydyn ni wedi bod yn awyddus i’w sefydlu. Mae sawl enghraifft o’r modd y mae hyn yn gweithio ar hyd a lled y wlad. Soniodd Jayne pa mor dda mae’r model hwn wedi gweithio gyda Merched Arsenal ers nifer o flynyddoedd.

"Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous iawn. Bydd yn gweddu’n berffaith i ni fel coleg ac rydyn ni am greu cysylltiadau gyda chyflogwyr a fydd yn gallu gweld llwybr da i mewn i’r gêm broffesiynol ar gyfer chwaraewyr. Mae’n gyfle prerffaith.“

Am ragor o wybodaeth ar sut i ymuno â’r Academi Elît Pêl-Droed: www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx?lang=cy

I fod yn Deulu sy’n Lletya: www.cymoedd.ac.uk/international/host-families.aspx?lang=cy

Pêl droed Merched Cymru yn cael hwb enfawr wrth lansio’r academi elît newydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.