Yn ôl

Gwaith dysgwr yn addurno milfeddygfa

04/07/2016

Mae dysgwyr wedi bod yn defnyddio ei sgiliau cynllunio graffig i weddnewid muriau milfeddygfa yn Aberdâr.

Trodd practis milfeddygon Victoria at ddysgwr talentog a lleol i ddylunio a chreu arwydd mawr ar gyfer eu canolfan newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Aberdâr.

Mae Ethan Miller, 18, myfyriwr dylunio graffeg fydd ym mis Medi yn astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg y Cymoedd, wedi cynllunio’r arwydd trawiadol ar gyfer yr adeilad.

“Roedd Ethan yn awyddus iawn i dderbyn yr her” meddai Marsha Kear, rheolwr derbynfa ‘Victoria Practice’.

“Bu’n gweithio’n galed am sawl wythnos cyn penderfynu ar y cynllun terfynol. Roedden ni wedi’n rhyfeddu wrth weld y gwaith gorffenedig.”

Mae’r arwydd, gyda llofnod Ethan ar ei ymyl, yn ymestyn dros hanner wal yr holl adeilad.

Gan fod y practis yn rhan annatod o’r gymuned yn Aberdâr a Merthyr, roedden nhw am roi rhyddid llwyr i’r artist ynglŷn â’r cynllun a’r deunyddiau, cyn belled a’i fod yn cydweddu â lliwiau’r practis gwreiddiol ym Merthyr Tudful.

“Wnes i roi penrhyddid iddo,” medd Marsha, gan ychwanegu, “Fe fyddwn i’n bendant yn ei ddewis eto. Roedd yn arddangos cymaint o ymroddiad ac fe weithiodd yn eithriadol o galed.”

Mae ‘Victoria Vets’ yn bwriadu defnyddio sgiliau Ethan i’r dyfodol pan fyddan nhw’n agor rhagor o ganolfannau newydd.

Ar ôl derbyn cyfarwyddyd gan Marsha, Ethan ei hun fu’n darparu’r delweddau.

“Roedd y brîff yn un gweddol hawdd”, meddai Ethan. “Rwy’n gyfarwydd â defnyddio Photoshop, felly wnes i greu’r cynlluniau ar hwnnw. Yna eu dangos i Marsha a bu hithau’n fy helpu i ddewis y goreuon.”

Gan ei fod yn awyddus i berffeithio ei gelf cyhoeddus, dywed Ethan fel bu iddo roi cynnig ar wahanol gynlluniau a thechnegau.

“Ond roedden ni wedi newid gormod a doedd e ddim yn ymddangos yn ddigon proffesiynol.”

Fodd bynnag, mae’r artist yn hapus gyda’r gwaith terfynol, oedd wedi ei brintio ar haen o aliwminiwm ac yna’i orchuddio â farnais sglein.

“Mae’r aliwminiwm yn para’n hir ac yna fe benderfynais i ychwanegu y farnais sglein er mwyn iddo bara’n hwy eto,” meddai, “ac y mae nawr yn sefyll allan yn fwy fyth.”

Mae Ethan, sydd wedi gwneud cais i astudio am Ddiploma Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, yn dweud bydd y cyfle hwn yn hwb i’w yrfa.

“Rydw i’n awyddus iawn i fynd i fyd paratoi arwyddion a chreu logos i gwmnïau mawr. Mae hyn wedi rhoi cychwyn da i mi.”

Mae Marsha hefyd yn credu bydd y comisiwn yn help i yrfa Ethan. “Mae hwn yn waith syfrdanol i’w roi mewn portffolio a hynny mor gynnar yn ei yrfa. Rwy’n siwr bydd hyn yn creu argraff ar unrhyw ddarpar gyflogwr.”

Gwaith dysgwr yn addurno milfeddygfa

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.