Yn ôl

Prosiect Lleisiau Lleol yn ennill Gwobr Menter i Ddysgwyr y Cymoedd

10/05/2016

Mae grŵp o ddysgwyr o Gampws Aberdâr, Coleg y Cymoedd, wedi trechu nifer o golegau cyfagos i ennill Gwobr Fenter NUS Cymru, am eu gwaith gyda phrosiect Llais y Dysgwr a Lleisiau Lleol. 

Mae’r coleg yn cydweithio’n agos gyda gwasanaethau cwnsela ‘Eye to Eye Counselling’ sy’n cynnig cefnogi plant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yn ardal Rhondda Cynon Taf. Felly, pan ofynwyd iddyn nhw ddarparu dvd, roedd y dysgwyr yn awyddus i gymryd rhan yn y gwaith.

Roedd y prosiect Lleisiau Lleol/Community Voice yn golygu cynnwys dysgwyr o’r coleg, disgyblion o Ysgol Gymuned Aberdâr, gwasanaethau cwnsela ‘Eye to Eye Counselling’ a Theatr Spectacle i gynhyrchu dvd sy’n trafod materion iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc.

Dewisodd y dysgwyr o’r Cymoedd ac aelodau grŵp gwrth-fwlio’r Ysgol Gymuned ganolbwyntio ar bwnc hunan-niweidio, sy’n gallu bod yn anodd ei ddeall ac yn bur gyffredin yng Nghwm Cynon. Mae’n ystadegyn syfrdanol cenedlaethol bod rhwng un o bob deuddeg ac un o bob pymtheg o bob ifanc yn niweidio eu hunain.

Yn ôl Emma Allcock, cwnselydd gyda gwasanaethau ‘Eye to Eye Services’: “Bydd y dvd hwn yn cael ei ddangos mewn ysgolion a cholegau ar hyd a lled RhCT a’n gobaith ydy codi ymwybyddiaeth o achosion hunan-niweidio, sut i’w adnabod ac i sicrhau bod help ar gael.”

Mae’r dvd wedi ei gynhyrchu’n gyfangwbl gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, o ddarparu fframwaith y stori hyd at y ffilmio, a phawb yn rhoi o’u hamser hamdden i greu’r gwaith gorffenedig.

Bu Kim Sanders, Cydlynydd Ysgolion Iach a Lleisiau Lleol yn Ysgol Gymuned Aberdâr yn ymwneud â’r grŵp ac mae hi wedi gweld yr arddeliad fu’n rhan o greu’r dvd. Meddai hi: “Roedd y bobl ifanc fu’n rhan o brosiect Lleisiau Lleol mor angerddol dros greu’r ffilm, rwy’n sicr bydd y gwaith yn cael ei groesawu ac yn galluogi rhieni, gofalwyr, athrawon a rhai’n ymwneud â phobl ifanc i adnabod hunan-niweidio a’u cyfeirio at y gefnogaeth sydd ar gael.”

Bydd y dysgwyr o’r coleg yn defnyddio’r dvd fel rhan o’u cyflwyniad yn eu cystadleuaeth nesaf, Gwobrau Cenedlaethol NUS Prydain, sy’n cael eu cynnal yn Lerpwl ddiwedd y mis. Roedd Alice Reardon, un o ddysgwyrColeg y Cymoedd ac aelod o Bwyllgor Gweithredol Lleisiau Lleol Campws Aberdâr, yn hynod falch o lwyddiant y prosiect ac yn edrych ymlaen at fynd ymlaen i’r ornest genedlaethol. Meddai hi: “Yn bump ar hugain oed, mae gen i ddau blentyn ac y maen nhw’n rhan hyfryd sy’n llanw fy mywyd. Rydyn ni’n byw mewn cymuned mor ardderchog ac yn rhan ohoni; mae yma gymaint o gariad a brwdfrydedd dros y genhedlaeth nesaf! Mae gweithio gyda myfyrwyr gwych Ysgol Gymuned Aberdâr wedi agor fy llygaid mor ysbrydoledig gall ein cymuned fach ni fod ac mae’n dangos calonnau mor fawr sydd yma.”

Prosiect Lleisiau Lleol yn ennill Gwobr Menter i Ddysgwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.