Yn ôl

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn codi arian ar gyfer elusen leol

15/12/2017

Bob blwyddyn, mae staff a dysgwyr Mynediad Galwedigaethol o bob campws a'r prosiect ‘Learning Curve’ yn dod ynghyd i ymarfer a pherfformio pantomeim; sydd bob amser yn uchafbwynt y flwyddyn i bawb sydd ynghlwm ag ef.

Nid oedd y flwyddyn hon yn eithriad. Penderfynodd dysgwyr y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau E3 gynhyrchu Eira Wen gan ysgrifennu eu sgript eu hunain; a oedd yn greadigol ac yn ddoniol.

Dechreuodd yr ymarferion ar ôl Hanner Tymor yr Hydref, gan roi pedair wythnos yn unig i'r dysgwyr roi'r sioe at ei gilydd ond oherwydd gwaith tîm gwych roedd y cynhyrchiad yn barod ar gyfer tri pherfformiad yn gynharach y mis hwn.

Roedd dros 100 o ddysgwyr o nifer o gyrsiau Mynediad Galwedigaethol yn ymwneud â'r pantomeim, gan fwynhau ystod o gyfrifoldebau gan gynnwys actio, dawnsio, canu, gwneud propiau a golygfeydd, gwerthu tocynnau, chwarae offerynnau cerddorol, gweithio cefn llwyfan ac ym mlaen tŷ a chyfarch y cynulleidfaoedd. Roedd y dysgwyr yn ddiolchgar i'r dysgwyr Celfyddydau Cynhyrchu - colur L3, a sicrhaodd fod y cast yn edrych fel perfformwyr proffesiynol.

Mwynhaodd y cynulleidfaoedd ganu ac actio rhagorol a chodwyd dros £600 ar gyfer Llamau a Thŷ Hafan ac un elusen arall sydd eto i'w phennu gan y dysgwyr.Cerys Coleman, o Lwynypia sydd ar hyn o bryd yn astudio ar y cwrs Cyfryngau Creadigol E3 oedd yn chwarae rhan Eira Wen. Ar ôl y perfformiad, meddai "Cawsom amser gwych ac rydym yn teimlo'n drist iawn fod y cyfan ar ben".

Wrth ddiolch i'r gynulleidfa, dywedodd y tiwtor, Angela Martin, "Rydym wedi cael cymaint o hwyl yn ymarfer gan gynhyrchu tri pherfformiad gwych. Mae staff a dysgwyr wedi gweithio'n eithriadol o galed ac rydym i gyd mor falch o lwyddiant ein dysgwyr anhygoel ".

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn codi arian ar gyfer elusen leol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa