Yn ôl

Llongyfarchiadau i'n dysgwyr Gwisg Talentog

21/07/2017

Mae grŵp o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sy'n astudio ar y cwrs BA (Anrh) mewn Creu Gwisgoedd ar gyfer Llwyfan a Sgrin ar gampws Nantgarw wedi dathlu eu bod yn graddio yn ddiweddar. Wrth longyfarch y dysgwyr dywedodd Tiwtor y Cwrs, Caroline Thomas, "Bu'n flwyddyn arbennig o gref ar gyfer y garfan BA (Anrh) mewn Creu Gwisgoedd ar gyfer Sgrin a Llwyfan.

Drwy gydol y flwyddyn  cystadlodd pob dysgwr mewn cystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan Gymdeithas Gwisgoedd Prydain Fawr gydag un dysgwr, Helen Shipp, yn mynd drwodd i'r rownd derfynol.

Ochr yn ochr â'u hastudiaethau, mae pob dysgwr hefyd wedi bod yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn stiwdios BBC Porth y Rhath ar Dr Who.

Mae Rhiannon Hawthorn wedi sicrhau lle yn y Cwmni Shakespeare Brenhinol ac un arall, Rhiannon Harris wedi curo gweithwyr proffesiynol y diwydiant i sicrhau swydd llawn amser yn y West End fel gwisgwraig swing.

Dymunwn bob lwc i bob un o'r graddedigion ar gyfer eu dyfodol disglair.''

Llongyfarchiadau i'n dysgwyr Gwisg Talentog

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.