Yn ôl

Entrepreneuriaid ifanc y Cymoedd yn ennill Arian yng nghystadleuaeth Sgiliau

11/05/2017

Mae dau entrepreneur ifanc sy'n astudio yng Ngholeg y Cymoedd wedi ennill gwobr 'Arian' yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Menter gyntaf Cystadleuaeth Sgiliau Cymru , a gynhaliwyd yn Academi Llandarcy Cyngor Castell Nedd Port Talbot.

Er bod Elinor Brewer, sy'n astudio Cwnsela a Lee Thomas Vowles o'r adran Diwydiannau Creadigol yn aelodau o Rwydwaith Edge y Coleg, dyma'r tro cyntaf iddynt weithio gyda'i gilydd.

Roedd y ddau ddysgwr yn cystadlu yn erbyn dysgwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot, Y Coleg Merthyr Tudful a Choleg Cambria ac er mai dim ond dau oedd yn eu tîm, dangoswyd eu craffter busnes a’u hyder ynghylch eu syniad sy'n cynnig cefnogaeth i deuluoedd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae'r ddau ddysgwr yn rhedeg eu busnesau eu hunain wrth astudio yng Ngholeg y Cymoedd ac maent yn enghreifftiau o'r hyn y gellir ei gyflawni os byddwch benderfynol o ddilyn eich angerdd!

Entrepreneuriaid ifanc y Cymoedd yn ennill Arian yng nghystadleuaeth Sgiliau

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.