Yn ôl

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn helpu torri syched beicwyr sy'n codi arian

13/06/2018

Darparodd dysgwyr Coleg y Cymoedd 'orffwysfa' galonogol i dîm o 65 o weithwyr trwyddedu proffesiynol a oedd yn cymryd rhan yn Nhaith Beicio 2018 TheLight Fund. Dechreuodd y beicwyr eu taith pedwar diwrnod - 325 milltir ym Mryste ddydd Mawrth, gan feicio 102 milltir i mewn un diwrnod a stopio yng nghampws Aberdâr cyn parhau i'w cyrchfan yn Llanelli.

Mae eu her, sy’n llwybro drwy gefn gwlad Cymru ac Iwerddon cyn cyrraedd Dulyn ddydd Gwener 15 Mehefin; yn gobeithio torri eu targed o godi £150k ar gyfer achosion da.

Ymarferodd y dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo ar gampws Aberdâr eu sgiliau gan ddarparu lluniaeth a gwasanaeth blaen tŷ proffesiynol. Ymunodd Tiwtor Creadigol, Chris Summeril â'r beicwyr ar eu llwybr o gampws Bryste i Aberdâr, gan dynnu llun o'u her ar y ffordd.

Roedd trefnwyr y digwyddiad yn falch iawn o'r lletygarwch a ddarparwyd gan y coleg. Gan ddiolch i’r staff a’r dysgwyr, dywedodd y Rheolwr Prosiect ar gyfer Classic Challenge, Lucy Thomas "Diolch yn fawr am eich lletygarwch, roedd yn anhygoel. Roedd y staff a'r dysgwyr yn wych.”

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn helpu torri syched beicwyr sy'n codi arian

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa