Yn ôl

Uwch Dîm Arwain Coleg y Cymoedd yn cefnogi Pride

20/06/2018

Mae'r Uwch Dîm Arwain yn y Coleg, yn cydnabod y rhwystrau y mae pobl LHDT yn eu hwynebu yn aml. Gwyddom y gall darparu gwasanaeth gyda dealltwriaeth o brofiadau LHDT wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl LHDT.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae'r coleg wedi cyflawni'r canlynol dros gydraddoldeb LHDT:

- Safle 202 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall (cynnydd o 162 safle o'i gymharu ag y llynedd)

- Sefydlu rhwydwaith Staff LHDT + Coleg (Amity)

- Datblygu ystod o bolisïau a dogfennau cyfarwyddyd sy'n cefnogi ein staff a dysgwyr LHDT, gan gynnwys gwybodaeth am sut y gall pob un ohonom fod yn gynghreriad i'n cydweithwyr.

- Cyd-gynnal Rhaglen Cynghreriaid Traws gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf, a drefnwyd gan Stonewall

- Cyfranogi mewn ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth

- Parhau i gydweithio â Pride Cymru a Stonewall

- Cyfranogiad ym Mhenwythnos Mawr Pride, Caerdydd (25 a 26 Awst).

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth: "Hoffwn ddiolch i'n holl weithwyr am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i sicrhau bod pob unigolyn LHDT yn cael eu derbyn yn ddieithriad yn ein Coleg, fel lle i weithio ac astudio.

Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd pawb a'n hymglymiad parhaus â Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall.

Uwch Dîm Arwain Coleg y Cymoedd yn cefnogi Pride

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.