Yn ôl

Dysgwyr Gofal Plant y Cymoedd yn cymryd rhan mewn Peilot Llythrennedd Corfforol

18/06/2018

Mae dau grŵp o ddysgwyr Gofal Plant wedi bod yn rhan o raglen Llythrennedd Corfforol Llywodraeth Cymru. Mae Llythrennedd Corfforol Cymru yn hyrwyddo dysgu trwy symud a bod yn llythrennog yn gorfforol; gan ddefnyddio ymarfer corff fel ffordd o ddysgu.

Mae tiwtoriaid Coleg y Cymoedd, Sharon Reed ac Ann Parker, sy'n addysgu Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 a Gwaith Chwarae Lefel 3 yng nghampws Ystrad Mynach, wedi bod yn rhan o'r cynllun peilot sy'n cynnwys deg coleg.

Roedd Sharon ac Ann yn awyddus i fod yn rhan o'r cynllun peilot gan eu bod wedi bod â diddordeb erioed mewn byw'n iach a bod yn gorfforol egnïol. Dywedodd Ann "Mae corff iach yn arwain at feddwl iach ac i'r gwrthwyneb. Mae Llythrennedd Corfforol yn caniatáu i ddysgwyr feddwl yn gadarnhaol am ddysgu am ymarfer corff a gobeithio y bydd hynny'n datblygu'n ddiddordeb mewn chwaraeon. Roeddwn am i'r dysgwyr ddatblygu agwedd o 'roi cynnig arni' a fydd yn rhoi hyder iddynt roi cynnig ar bethau newydd - mae'n adeiladu gwydnwch ac yn lleddfu'r ofn ceisio ".

Mae dysgwyr yng nghampws Ystrad Mynach wedi defnyddio'r campws i wneud ymarfer corff, gan gynnwys cerdded a defnyddio'r gampfa. Er gwaethaf eu pryder cychwynnol, maent wedi mwynhau'r gweithgareddau a byddant yn elwa o ennill Gwobr Playmaker ar ddiwedd y prosiect, y gallant ei defnyddio yn eu gwaith cyflogedig.

Ychwanegodd Sharon "Mae'r dysgwyr wedi cael cyfleoedd gwych yn ystod y peilot; gan gymryd rhan yn Ultimate Frizbee, a drefnir gan Academi Pêl-droed i Ferched Cymru yn y Ganolfan Ragoriaeth, trampolinio mewn ogofâu yng Ngogledd Cymru a gêm hwyliog o Bêl-droed Swigod - a fwynhawyd gan bawb.

Byddai'n wych pe gellid cynnwys Llythrennedd Corfforol yn y cwricwlwm i ddysgwyr fel rhan o'u sgiliau cyflogadwyedd; bydd bod yn hyderus a meddu ar wybodaeth i gyflawni Llythrennedd Corfforol yn eu cyflogaeth yn y dyfodol yn werthfawr ".

Bydd y coleg yn cynnig sesiynau Llythrennedd Corfforol ychwanegol trwy'r Rhaglen Hwb wythnosol y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn rhoi cyfle i'r dysgwyr feithrin sgiliau Llythrennedd Corfforol a mwynhau symud ac ymarfer corff.

Dysgwyr Gofal Plant y Cymoedd yn cymryd rhan mewn Peilot Llythrennedd Corfforol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.