Yn ôl

Dysgwyr Chwaraeon y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl "Cwpan y Byd Pêl-droed" Caerffili

17/05/2018

Yn ddiweddar cefnogodd grŵp o hanner cant o ddysgwyr y Cymoedd Gwpan y Byd Pêl-droed Caerffili ar gyfer ysgolion cynradd; a gynhaliwyd yn y Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yn Ystrad Mynach.

Cynorthwyodd y Dysgwyr Chwaraeon Lefel 3 - Blynyddoedd 1 a 2 sy'n astudio yng nghampws Ystrad Mynach gyda'r digwyddiad a drefnwyd gan Chwaraeon Caerffili ac a noddwyd gan Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mynychodd dros 500 o ddisgyblion o bob un o'r 46 ysgol gynradd ar draws y Fwrdeistref Sirol y digwyddiad a gynlluniwyd i gyd-fynd â Chwpan y Byd FIFA a gynhelir yn Rwsia'r haf hwn; pob ysgol yn cynrychioli gwlad wahanol.

Chwaraeodd dysgwyr y Coleg ran bwysig yn y digwyddiad, gan ddyfarnu'r gemau rhwng disgyblion brwdfrydig Blwyddyn 5 a 6. Cydnabuwyd eu cyfranogiad gan y Cyng. David Poole, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a roes ddiolch iddynt am ymwneud â'r digwyddiad.

Dywedodd Lisa Reynolds - Cydlynydd y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon "Am ddigwyddiad gwych, roedd y dysgwyr yn gallu gweld beth sy'n gysylltiedig â chynnal twrnamaint ar raddfa fawr. Wrth i'r dysgwyr weithio'n agos gyda Datblygu Chwaraeon Caerffili, roeddent yn gwybod beth oedd yn ddisgwyliedig ganddynt ".

Meddai Caitlin Morris sy'n astudio ar y cwrs BTEC "Roedd y plant wedi'u cyffroi'n lân ac fe wnaethom fwynhau hyfforddi a dyfarnu. Dyma'r digwyddiad mwyaf inni fod yn gysylltiedig ag ef. Yn benodol, cawsom y cyfle i hyfforddi amrywiaeth o alluoedd ".

Ymunodd cynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru â'r dorf yn y digwyddiad sy'n awyddus i weld rhagor o chwaraewyr ifanc yn cael eu hannog i ymgysylltu â chlybiau pêl-droed cymunedol lleol.

Dysgwyr Chwaraeon  y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl "Cwpan y Byd Pêl-droed" Caerffili

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.