Yn ôl

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd i astudio yn yr Italia Conti Academy

16/08/2019

Mae William Heal, dysgwr Coleg y Cymoedd, wedi sicrhau lle yn y sefydliad celfyddydau perfformio mawreddog Italia Conti Academy of Theatre Arts yn Llundain.

Pan gofrestrodd William (21) o Bontypridd ar Ddiploma BTEC Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio ar gampws y Rhondda Coleg y Cymoedd yn 2014, ni allai fod wedi dychmygu pa gyfleoedd cyffrous oedd o'i flaen.

Yn ystod ei gwrs, cafodd William y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio yn y coleg ac mewn theatrau go iawn; gan roi’r cyfle iddo ddatblygu ei sgiliau er mwyn paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant.

Aeth yn ei flaen i astudio Diploma Estynedig Lefel 3 yng Ngholeg y Cymoedd ac ar ôl cwblhau'r cwrs hwn ymgeisiodd i Italia Conti Academy of Theatre Arts. Bu'n llwyddiannus ac enillodd fwrsariaeth. Ym mis Medi, bydd William yn astudio ar y Rhaglen BA (Anrh) Theatr Gerddorol yn y theatr yn Llundain.

Dywedodd tiwtor y cwrs, Jaye Lawrence “O ddechrau'r cwrs, roedd William yn fyfyriwr rhagorol a ymgynefinodd yn wych â bywyd coleg. Bob amser yn ymdrechu i wella mewn astudiaethau ymarferol ac academaidd, dangosodd foeseg waith a disgyblaeth a oedd yn gosod esiampl wych i'w gyfoedion a'i gyd-fyfyrwyr.

Roedd talentau perfformio amrywiol William yn glir ac ymhlith rolau eraill, chwaraeodd Billy Flynn yn y cynhyrchiad diwedd blwyddyn Chicago; rôl deitl y cynhyrchiad coleg Titus Andronicus ac roedd yn rhan o berfformiad cyntaf Coleg y Cymoedd mewn cynhyrchiad Gŵyl Ysgolion Shakespeare o Macbeth; a wahoddwyd i berfformio yn y West End.

Mae adran y Celfyddydau Perfformio, staff a chyd-ddysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd yn hynod falch o lwyddiannau William ac yn dymuno pob llwyddiant iddo wrth iddo wynebu'r heriau perfformio, cymdeithasol ac academaidd newydd yn yr Italia Conti Academy ”.

Wrth siarad am ei ddyfodol, dywedodd William “Heb y gefnogaeth gyson gan fy nhiwtoriaid, Jaye Adrienne Lawrence, Jo Hodges a Rachel Thomas, ni fyddwn lle rydw i heddiw. Mae'r tiwtoriaid hyn, ynghyd â'r holl bobl sy'n gysylltiedig â’r cwrs BTEC Celfyddydau Perfformio, wedi rhoi cyfleoedd anhygoel imi, llawer o atgofion ac wedi dysgu cymaint o bethau imi. Rwyf mor ddiolchgar am bopeth rydw i wedi'i ddysgu yng Ngholeg y Cymoedd. Rwy'n hapus i gario enw ac enw da'r coleg gyda mi ble bynnag yr af yn y dyfodol ”.

 

Mae Cymoedd yn dal i dderbyn ceisiadau i ymuno â chyrsiau ar gyfer mis Medi 2019. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.cymoedd.ac.uk

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd i astudio yn yr Italia Conti Academy

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa