Yn ôl

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cwrdd â Gweinidogion mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd

11/06/2019

Gwahoddwyd dau o ddysgwyr Coleg y Cymoedd o gampws newydd Aberdâr i ymuno â'r Prif Weinidog Mark Drakeford a'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams mewn digwyddiad diweddar yng Nghaerdydd; i ddathlu llwyddiant cam cyntaf Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Ymunodd Connor Vockins a Felix Eates â Mark Thomas - Cyfarwyddwr Campws / Cwricwlwm, campws Aberdâr yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd lle'r oedd disgyblion a staff o ysgolion ledled Cymru wedi ymgasglu ar gyfer y dathliad.

Mae Connor ac Felix yn astudio Cyfrifiadura yn adeilad campws newydd Aberdâr a dderbyniodd arian o'r Rhaglen 21ain Ganrif. Mae campws o'r radd flaenaf yn cynnwys gweithdai a chyfleusterau ardderchog ar gyfer dysgwyr.

Wrth siarad yn y digwyddiad, tynnodd Mark Thomas sylw at fanteision y campws newydd, gyda'i leoliad newydd yng nghanol y dref i ddysgwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cwrdd â Gweinidogion mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.