Yn ôl

Coleg y Cymoedd yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain

05/06/2019

Mae Coleg y Cymoedd yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi ei huchelgais i gyflwyno cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain i'w gweithwyr yn Llywodraeth Cymru.

Mae gan Goleg y Cymoedd hanes balch o ddarparu cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain ac ymrwymiad i'r gymuned Fyddar; ac roedd yn falch o ennill y tendr i ddarparu'r rhaglen beilot hon.

Yn ystod y rhaglen 15 wythnos gwelwyd 15 o weithwyr heb fawr neu ddim profiad o Iaith Arwyddion Prydain yn cofrestru ym mis Tachwedd 2018 gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth a defnyddio Iaith Arwyddion Prydain yn y gweithle. Roedd y cwrs yn cynnwys addysgu wyneb yn wyneb a chwrs ar-lein Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 (tafodiaith ranbarthol Gymreig), dyma'r Lefel 1 lawn gyntaf yn y DU; ac fe'i cynhyrchwyd gan Sarah Lawrence, Tiwtor y Cwrs.

Mwynhaodd y garfan gyntaf o staff y cwrs cychwynnol ac mae rhai bellach wedi symud ymlaen i raglen estynedig 15 wythnos. Rhagwelir y bydd y cynrychiolwyr yn cwblhau ac yn cyflawni'r cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain lefel 1 llawn.

Mae tiwtor y cwrs Sarah Lawrence, defnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain iaith gyntaf sy'n meddu ar y cymhwyster lefel uchaf mewn Iaith Arwyddion Prydain, sef yr unig athro Iaith Arwyddion Prydain yn Ne Cymru sy'n dysgu Iaith Arwyddion Prydain Lefel 6. Mae Sara wedi bod yn gweithio yng Ngholeg y Cymoedd ers ugain mlynedd ac mae ei henw da am ragoriaeth ei dysgu wedi arwain at ei gwaith ar safonau addysgu Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain.

Mae'r cynllun peilot wedi bod yn llwyddiannus, gyda sylwadau cadarnhaol gan weithwyr Llywodraeth Cymru, dywedodd un aelod o staff “Pan gefais y cyfle i gymryd rhan yn rhaglen beilot Iaith Arwyddion Prydain, neidiais ar y cyfle. Roeddwn wedi profi rhywfaint o ymgysylltu ag Iaith Arwyddion Prydain yn y gorffennol, a blanodd yr hedyn. Gall dysgu iaith newydd fod yn frawychus ond gwnaeth arddull addysgu frwdfrydig a diddorol Sarah a Simon y profiad cyfan yn un gwerthfawr a phleserus iawn.

Mae'r adnodd ar-lein yn ein galluogi i ymarfer rhwng dosbarthiadau. Rwy’n edrych ymlaen at barhau fy nhaith ddysgu Iaith Arwyddion Prydain ymhellach ”.

Coleg y Cymoedd yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa