Yn ôl

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd yn rhannu profiad Rhydychen

29/03/2019

Croesawodd dysgwyr Safon Uwch presennol sy'n astudio ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd gyn-ddysgwr Safon Uwch yn ôl i'r campws yr wythnos hon i rannu ei phrofiadau o astudio ym Mhrifysgol Rhydychen.

Astudiodd Megan Howells (19), yn y Ganolfan Safon Uwch ac yn 2017 enillodd y graddau rhagorol A * A * A yn y Saesneg, y Gyfraith a Hanes i sicrhau lle yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen, lle mae'n astudio'r Gyfraith ar hyn o bryd.

Roedd Megan wedi ymuno â Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr y coleg, rhwydwaith lle mae aelodau'n gwirfoddoli i ymweld â'r coleg i siarad â dysgwyr cyfredol, i gyflwyno seminarau, ac i ymddangos fel siaradwyr gwadd mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Dywedodd Megan, “Roedd yn wych dychwelyd i'r coleg a rhannu fy nhaith ddysgu gyda'r dysgwyr Safon Uwch. Roeddent yn awyddus i ddarganfod sut roeddwn i wedi rheoli gwaith cwrs ac adolygu ar gyfer fy Safon Uwch.Hefyd, holwyd cwestiynau am astudio a bywyd ym Mhrifysgol Rhydychen. Roeddwn yn awyddus iddynt sylweddoli, nad oeddwn wedi ystyried astudio yn Rhydychen pan ddechreuais fy Safon Uwch, ond gyda llawer o waith caled a chefnogaeth gan fy nheulu a'm tiwtoriaid, dyma fi heddiw! Rwy'n gobeithio bod fy ymweliad wedi rhoi awgrymiadau iddynt ar gyfer eu hastudiaethau a hefyd wedi’u ysbrydoli i gredu ynddynt eu hunain a mynd amdani! Dymunaf bob llwyddiant iddynt yn y dyfodol. Rydw i wrth fy modd fy mod wedi gallu rhoi rhywbeth yn ôl i'r coleg a helpodd fi i wireddu fy nodau wrth ymuno â Chyn-fyfyrwyr Cymoedd.”

Dywedodd Ian Rees, Cyfarwyddwr Safon Uwch, “Yn sicr, roedd brwdfrydedd Megan am ei hastudiaethau yn y coleg a Rhydychen wedi ennyn diddordeb y dysgwyr presennol, a holodd amrywiaeth o gwestiynau perthnasol ynghylch sut i baratoi ar gyfer arholiadau a sut roedd Megan wedi ymdopi â'r newid o Gymoedd De Cymru i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae Megan yn llysgennad gwych ar gyfer y coleg ac yn fodel rôl ysbrydoledig i'n dysgwyr Safon Uwch, gan ddangos iddynt yr hyn y gallant hwy hefyd, anelu at ei gyflawni”.

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd yn rhannu profiad Rhydychen

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.