Yn ôl

Prentis o Bont-y-clun yn ail mewn gwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol

08/02/2021

Cafodd y prentis lleol, Jamie Jones o FSG Tool & Die, gydnabyddiaeth genedlaethol yn un o raglenni gwobrau enwocaf y DU a drefnir gan Make UK-The Manufacturers’ Organisation.

Ymunodd Jamie o’r Porth â Choleg y Cymoedd i astudio Peirianneg i ddechrau ac arweiniodd ei ddiddordeb brwd mewn peiriannu at brentisiaeth gyda FSG Tool and Die ym Mhont-y-clun.

Cyhoeddwyd bod Jamie yn gydradd ail yng ngwobr Ymdrech Prentis Peirianneg Make UK i gydnabod y ffordd y mae wedi dysgu a gwneud cynnydd yn gyflym, gan gael effaith amlwg ar brosiectau. Yn benodol ei allu i gyfrannu at benderfyniadau allweddol ar lefel peiriannydd sydd wedi bod yn werthfawr yn ystod y daith o brototeip i gynhyrchu lle mae llawer o heriau technegol i'w goresgyn.

Dywedodd Janis Richards, Cyfarwyddwr Rhanbarth Make UK yng Nghymru:

“Mae'r gwobrau hyn yn dyst i'r cwmnïau a'r unigolion deinamig sy'n gweithio ym maes peirianneg a gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae'r sector wedi bod wrth galon gweithgarwch yn ystod yr argyfwng ac wrth inni ailadeiladu ein heconomi bydd dyfodol disglair i gwmnïau ac unigolion sy'n gwneud y gorau o'u talent, yn union fel Jamie. "

Dywedodd Mike Hynes, Uwch Weithredwr Cyfrifon, Relayr, noddwr y Wobr Manufacturing Matters: “Rydym yn helpu cwmnïau mewn marchnadoedd diwydiannol i lywio drwy’r aflonyddwch yn llwyddiannus ac aros yn berthnasol. Mae ein cyfuniad unigryw o ddefnyddio technoleg o'r radd flaenaf a chymorth ariannol ac yswiriant pwerus i gyflawni canlyniadau busnes, wedi bod yn arbennig o bwysig eleni gan fod gweithgynhyrchwyr wedi dangos y gallu i addasu a gwytnwch wrth ymateb i heriau digynsail. Rydym yn falch o noddi’r categori Manufacturing Matters ac mae wedi bod yn ysbrydoledig clywed gwaith gwych enillwyr eleni. ”

Prentis o Bont-y-clun yn ail mewn gwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->