Back

Abi Markey

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cefndir

Abi Markey, 27 oed o Donypandy

Pa gwrs y gwnaethoch chi ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Astudiais Therapi Harddwch Lefel 2 ar gampws y Rhondda, gyda Gemma Treharne yn diwtor y cwrs. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, es ymlaen i astudio Sba a Gofal Cwsmeriaid Lefel 3 ar gampws Nantgarw.

Pam gwnaethoch chi benderfynu astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Ar ôl astudio Safon Uwch yn yr ysgol, roeddwn i'n ansicr ynghylch yr hyn yr oeddwn i eisiau ei wneud. Mynychais ddiwrnod Agored yn y coleg ac ar ôl siarad â’r thiwtor y cwrs, Gemma Treharne - cofrestrais ar y cwrs Harddwch Lefel 2.

Pam gwnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Dewisais y cwrs Harddwch Lefel 2 gan ei fod yn rhoi cipolwg imi ar y sector harddwch ac roedd amryw lwybrau dilyniant ar gael, pe bawn i'n dymuno dilyn gyrfa yn y maes hwn. Roedd y cwrs Sba a Gofal Cwsmeriaid yn cynnig cyfleoedd pellach imi gael gwaith mewn diwydiant sy'n tyfu'n gyflym ac roeddwn i'n teimlo po fwyaf o driniaethau y gallwn eu darparu, y mwyaf o gyfleoedd fyddai ar gael i mi.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae'r coleg yn cynnig ystod o gyrsiau, sy'n eich galluogi i symud ymlaen o Lefel 1 i Addysg Uwch, mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol iawn.

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych chi'n ei wneud nawr eich bod chi wedi gadael?

Ar ôl cwblhau'r cyrsiau yng Ngholeg y Cymoedd, bûm yn gweithio am beth amser yn y sba yn The Vale Resort, ond penderfynais fod yn well gennyf wneud ewinedd a sgwrsio â'r cleientiaid. Roeddwn i’n ffodus i sicrhau cyflogaeth yn Nailsinc yn Debenhams a House of Fraser; lle bûm yn gweithio am 3 blynedd.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau?

Ar ôl y swydd yn Nailsinc., mentrais i'r byd marchnata a gweithio i gwmni wrth astudio fy nghymhwyster CIM - yn anffodus sylweddolais yn fuan nad honno oedd yr yrfa i mi. Fodd bynnag, roedd y cymhwyster Marchnata a'r cymwysterau a gyflawnais tra’r oeddwn yn y coleg wedi fy ngalluogi i sefydlu fy musnes fy hun - gan ganolbwyntio ar y triniaethau ewinedd a'r sgiliau yr oeddwn wedi'u meithrin, gan gynnwys gofal cwsmeriaid.

Sut bydd astudio yn effeithio ar eich bywyd?

Rhoes y profiad a gefais yn y coleg a’r sgiliau a ddatblygais yno'r hyder imi sefydlu Nailedit Beauty yn 2017, a leolir mewn tŷ haf bach yng nghefn fy nghartref. Tyfodd nifer y cleientiaid rheolaidd a dyma fy swydd llawn amser. Hefyd, rydw i ar y rhestr fer ar gyfer Rownd Terfynol Gwobrau Gwallt a Harddwch Cymru 2020, a gynhelir yn ddiweddarach eleni.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?

Byddwn yn bendant yn argymell astudio yng Ngholeg y Cymoedd. Mae'r staff mor gefnogol ac mae ganddynt gyfoeth o brofiad o weithio yn y diwydiant; mae'r sgiliau a'r hyder rydych chi'n eu datblygu gyda nhw yn rhagorol. Hoffwn ddweud ‘diolch yn fawr’ - oherwydd ym mis Mehefin, bydd Nailedit yn dathlu ei ben-blwydd yn 3 oed !!

Abi Markey
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa