Yn ôl

Tystebau

Megan Howells

Astudiodd Megan yng Ngholeg y Cymoedd yn 2017, gan ennill Safon Uwch yn y Gyfraith (A *), Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (A *), Hanes (A), a Bagloriaeth Cymru (A). Mae bellach yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae'r cynllun mentora wedi rhoi cyfle amhrisiadwy imi ddatblygu fy sgiliau a'm diddordeb yn fy mhwnc. Cyn dechrau'r cynllun, roeddwn yn teimlo ar goll ac yn ansicr ynghylch sut y gallwn benderfynu beth yr oeddwn am ei wneud ar ôl gadael y brifysgol. Fodd bynnag, mae gweithio gyda’r Barnwr Cyflogaeth Davies wedi rhoi cyfoeth o brofiad imi mewn ystod eang o feysydd yn ymwneud â’r Gyfraith. Mae'r cynllun wedi caniatáu imi gael fy ymestyn a'm herio mewn modd sydd wedi gwella fy hyder, gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol. Rwyf nawr mewn sefyllfa lle mae gennyf ddiddordeb mawr yn y Gyfraith, yr adnoddau i wella fy mherfformiad academaidd, a'r profiad ymarferol i fy helpu â phenderfyniadau yn y dyfodol. "

Lauren Rice

Dechreuodd Lauren astudio yng Ngholeg y Cymoedd yn 2017 ac mae wedi cwblhau ei Diploma BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3. Ar hyn o bryd mae’n astudio am ei Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n awyddus i fod yn nyrs pan fydd wedi graddio.

"Manteision y cyfarfodydd hyd yn hyn yw gallu adnabod rhinweddau yn fy hun nad wyf erioed wedi eu hadnabod o'r blaen. Mae'n fy ngalluogi i fod â mwy o ffydd a chred ynof fy hun nad oedd gennyf erioed o'r blaen. Bydd hyn o gymorth imi yn y dyfodol gan y bydd yn caniatáu imi dyfu’n fwy hyderus.

Rwyf yn credu y byddai myfyrwyr yn elwa o sesiynau mentora gan eu bod yn eich helpu i ddarganfod eich hun. Mae'r myfyrwyr yn canolbwyntio'n bennaf ar eu hastudiaethau ond yn anghofio amdanynt eu hunain yn y broses, dyma le mae pobl yn dechrau teimlo'n isel, ond mae cael sesiynau mentora ochr yn ochr â'ch astudiaethau yn caniatáu ichi dreulio awr yn canolbwyntio arnoch chi eich hun a gweithio ar eich brwydrau personol megis diffyg hyder neu ddiffyg hunan-barch. "

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.