Yn ôl

Ystafelloedd Ffitrwydd

Mae gan Goleg y Cymoedd stafelloedd ffitrwydd ar ddau gampws - Nantgarw ac Ystrad Mynach.

Nantgarw

FitnessSuiteNantgarw 

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o weithio mewn cydweithrediad ag Aspire Fitness ar gampws Nantgarw.

Mae’r swît ffitrwydd yn Nantgarw ar gael i’w ddefnyddio gan y myfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd ac mae’n cynnwys yr offer cardio a chodi pwysau diweddaraf.

Ewch i wefan Aspire am ragor o wybodaeth:  www.aspirefitness.co.uk

Ffoniwch ni ar Gampws Nantgarw am ragor o wybodaeth ar sut i ymuno,  oriau agor neu’r dosbarthiadau diweddaraf neu fargeinion ymaelodi : - 01443 887544

Tâl Aelodaeth:

1 diwrnod = £5.00
1 mis = £30.00
12 mis = £22.00/y mis

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Iau 6.30am – 9.00pm
Dydd Gwener - 6.30am - 7.00pm
Dydd Sadwrn – 7.00am - 2.00pm
Dydd Sul – 2.00pm - 7.00pm

(Ar agor ar gyfer y Cwricwlwm yn unig – Dydd Llun - Gwener 10.00 - 12.00 a 2.00 –  4.00)

 

Ystrad Mynach

FitnessYstrad 

Yn ein swît ffitrwydd yn Ystrad Mynach, mae yna dros ugain math o offer cardiofasgwlar, pwysau gwrthwynebol a phwysau rhydd i siwtio pob lefel ac angen. Mae ein staff hyfforddedig yn gallu cynnig cyngor personol fel y gallwch wneud y gorau o’ch ymarferion.

Rhaid i holl ddefnyddwyr y swît ffitrwydd gwblhau anwythiad campfa gyflawn cyn cael defnyddio’r swît iechyd a ffitrwydd, er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a ffitrwydd.

Cysylltwch â’r swît iechyd a ffitrwydd ar 01443 816888, estyniad 4152, yn ystod yr oriau agor isod er mwyn bwcio’ch anwythiad campfa. Noder – tu allan i gyfnodau’r tymor coleg, gallai oriau’r swît ffitrwydd fod yn wahanol. Dim ond ar gyfer myfyrwyr a staff y Coleg y mae’r gampfa hon ar agor.

Oriau agor

 

             

Canol Dydd

                                 

 

Dydd Llun 

 

4.30pm-6.00pm 

 

 

Dydd Mawrth

 

4.30pm-6.00pm 

 

 

Dydd Mercher

 

AR GAU

 

 

Dydd Iau

 

4.30pm-6.00pm 

 

 

Dydd Gwener

 

AR GAU

 

 

 

 

 

 

           

 

Faint fydd raid i mi dalu?

Gall myfyrwyr a staff ymuno â’r swît ffitrwydd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae’r tâl aelodaeth yn cychwyn o £10 y tymor i fyfyrwyr a £20 i staff.

Gostyngir y prisiau hyn i aelodau sy’n ymuno â’r gampfa yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

Am ragor o wybodaeth am y Swît Ffitrwydd, cysylltwch â Cohen Griffith ar: 01443 816888, estyniad 4152, neu e-bostiwch: cohen.griffith@cymoedd.ac.uk .

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->