Yn ôl

Wifi

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig Wi-Fi am dim ar draws y mwyafrif o’n safleoedd. Mae cael mynediad i’n Wi-Fi yn hawdd iawn.

Yn syml, ewch i’r gosodiadau Wi-Fi yn eich dyfais a chysylltu â rhwydwaith 'Eduroam'.

Gofynnir i chi roi’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Bydd eich enw defnyddiwr yn gyfuniad o’ch rhif dysgwr a’ch e-bost.

Enghraifft

Defnyddiwr - 123456@cymoedd.ac.uk

Cyfrinair – CYFRINAIR RHWYDWAITH EICH COLEG

Efallai bydd gofyn i chi osod/gytuno i dystysgrif diogelwch, mae hyn yn hollol ddiogel ac mae’n eich dilysu chi fel dysgwr sydd wedi ymrestru yn y coleg.

Os bydd unrhyw broblem ynglŷn â’ch cyfrif coleg/cael mynediad i Wi-Fi, siaradwch â’ch tiwtor neu’r Gwasanaethau Dysgwyr a fydd yn gallu eich helpu neu’n eich cyfeirio i’n tîm Cymorth TG.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa