Yn ôl

Cymorth Dysgwyr

Cymorth Dysgwyr - Cymorth Llythrennedd a Rhifedd

Yng Ngholeg y Cymoedd, mae gennym dîm cymorth arbenigol i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion cymorth llythrennedd a / neu rifedd.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni eu potensial a'ch bod yn gwella'ch sgiliau a, lle bo angen, yr eir i'r afael ag unrhyw ofynion sgiliau er mwyn sicrhau bod gennych y sgiliau angenrheidiol i gyflawni mewn bywyd ac yn y byd gwaith.

I gyflawni hyn yn y Cymoedd, rydym wedi datblygu strategaeth sgiliau newydd; SEREN y Cymoedd (Sgiliau ER mwyn ENnill).

Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn mynychu sesiynau SOLA (Gweithgarwch Dysgu Ar-lein gyda Chymorth) wedi'u hamserlennu gyda'r nod o wella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Hefyd, bydd cymorth dosbarth a chymorth wedi'i amserlennu hefyd (lle mae anghenion cymorth yn cael eu hadnabod).

Gall dysgwyr hefyd drefnu sesiynau cymorth gyda'r tîm llythrennedd a rhifedd. Cliciwch yma i drefnu sesiwn.

 

Hyfforddwyr Ysbrydoli i Gyflawni (I2A)

Mae staff y Coleg yn monitro presenoldeb a dangosyddion eraill a allai awgrymu bod dysgwr yn ei chael hi'n anodd.

Pan nodir pryder, bydd un o'n hyfforddwyr dysgu Ysbrydoli i Gyflawni yn cysylltu â’r dysgwr chytunir ar ffordd ymlaen a allai gynnwys cymorth ychwanegol. Y nod yw helpu dysgwyr i gwblhau eu cwrs ac i gyflawni eu nodau'n llwyddiannus.

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa