Yn ôl

Busnes a TG

Mae ein cyrsiau Busnes yn fan cychwyn ac yn gyflwyniad i’r byd busnes. Gallwch astudio busnes cyffredinol neu arbenigo yn y maes Cyfrifeg, Rhaglenni TG, Rheoli Digwyddiadau, neu Farchnata.fleoedd yn ddi-ben-draw gyda llwybrau gyrfaol ardderchog yn lleol ac yn genedlaethol. Gall swyddi yn y sectorau hyn fod yn rhai ysgogol, yn heriol ac yn hwyl.

Gallech ddysgu ystod o bynciau gan gynnwys: Dylunio Gwefannau, Cyhoeddi Pen Desg, Meddalwedd Dylunio, Meddalwedd Lluniadu a Chynllunio, Marchnata Digidol, Cynllunio Digwyddiadau, Cadw Cyfrifon a Chyfrifon ar Gyfrifiadur.

Addysgir ein cyrsiau gan bobl broffesiynol sy’n meddu ar brofiad ac â chysylltiadau â’r byd busnes go iawn. Cewch gyfle i ddefnyddio’ch sgiliau newydd ar leoliadau gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau busnes a gweithgareddau entrepreneuraidd.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.