Yn ôl

Meet the Staff

Al Koursaros

#

Pa ran o'r cwrs ydych chi'n mwynhau ei haddysgu fwyaf?

Rydw i’n mwynhau dysgu strategaeth yn arbennig fel rhan o fodiwl yn yr ail flwyddyn sy’n ymwneud â rheoli strategol sef Dadansoddi Busnes yn Strategol. Mae'n fodiwl cyffrous, deinamig sy'n rhoi’r cyfle imi gysylltu â myfyrwyr ac annog eu barn a'u canfyddiadau cynyddol ar sut y gall strategaeth mewn busnes heddiw sicrhau dyfodol sefydliadau.

A oes unrhyw gamdybiaethau am y diwydiant yr hoffech eu gweld yn newid?

Yn aml, mae pobl yn credu bod busnes ychydig yn ddiflas heb lawer o gyfleoedd i lwyddo ynddo. Ni allai'r safbwynt hwn fod ymhellach o'r gwir. Heddiw mae busnes i’w weld ym mhob agwedd ar gymdeithas ac yn y gweithle. Mae busnesau ac entrepreneuriaethau newydd yn cynnig cyfleoedd go iawn ar gyfer dilyniant gyrfa ac i fod yn annibynnol. Beth allai fod yn fwy cyffrous na bod yn fòs arnoch chi'ch hun!

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn addysgu?

Dilynais yrfa lwyddiannus am 18 mlynedd mewn sefydliadau sector preifat ac mewn rolau uwch reolwr yn y sectorau logisteg, manwerthu a chyfrifiadura cartref.

Beth mae pobl bob amser yn synnu ei glywed amdanoch chi?

Rwy’n angerddol am bopeth yn ymwneud â VW Campervans ac rwy'n berchen ar garafán deithiol Bay Window Australian Kombi 1972. Rydw i wedi bod yn berchen arno nawr ers tua phum mlynedd ac rydw i wir yn mwynhau ei adnewyddu a mynd ar deithiau gwersylla i Orllewin Cymru ynddo gyda fy nheulu.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd?

Helpu myfyrwyr i gwblhau eu cwrs yn llwyddiannus yn ogystal â datblygu eu craffter busnes a'u sgiliau pellgyrhaeddol eu hunain. Rydw i’n cael llawer o foddhad wrth fod yn rhan o'r broses hon.

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i'ch hun yn 18 oed?

Byddwn yn gwneud cynllun ar gyfer fy nyfodol ac nid yn unig yn gweithio'n galed i'w gyflawni ond yn gweithio'n galetach o hyd, yn ogystal â chael hwyl ar hyd y ffordd.

Pa berson busnes ydych chi'n ei edmygu?

Syr Richard Branson, yn bendant. Mae mor greadigol a chynaliadwy ac mae ei syniadau busnes yn gwthio’r brand Virgin y tu hwnt i’r ffiniau gan ei wneud yn un o frandiau mwyaf adnabyddus ein gwlad. Mae’n ddyngarwr gwych hefyd.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa