Yn ôl

Cwrdd â'r Staff

Gabbi Anderson

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i'n dysgu cyrsiau Criw Caban Awyr a Theithio.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Creu perthynas broffesiynol dda gyda British Airways a mwynhau clywed profiadau hedfan cyn-fyfyrwyr sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda chwmnïau hedfan. Maen nhw'n ymweld â dysgwyr ac yn siarad â nhw am eu rolau newydd a sut gwnaeth y cwrs eu helpu.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar hyn o bryd rydw i yn UP3 gyda Choleg Y Cymoedd ac rydw i wedi dysgu Criw Caban Awyr ers 8 mlynedd. Cyn hynny, roeddwn i'n dysgu trin gwallt am 3 blynedd.

Rydw i wedi gweithio i gwmnïau hedfan Dan Air a Inter European Airlines.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i Dystysgrif Addysg, Gwobrau V, Gwobrau D a chymhwyster Trin Gwallt Lefel 3.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i wrth fy modd â her ac wedi cwblhau Her 3 Chopa Cymru a hanner marathon Caerdydd.

Rebecca Easterby

Darlithydd Teithio a Thwristiaeth

#

Beth ydw i'n ei addysgu

Rydw i’n dysgu Teithio a Thwristiaeth, Bagloriaeth Cymru a sgiliau gweithio ar gyfer Criw Caban Awyr.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy nghyflawniad mwyaf fu mynd â myfyrwyr ar deithiau tramor lle maent wedi dysgu am wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd ac archwilio lleoedd o ddiddordeb. Nid yw rhai myfyrwyr wedi hedfan nac ymweld â lle tramor o'r blaen ac mae eu helpu i oresgyn unrhyw ofnau neu bryderon ac i fwynhau'r daith yn gyflawniad i'r tîm cyfan. Rydym wedi dringo Pen y Fan ac wedi bod yn y London Dungeons sydd wedi bod yn gyflawniad i bawb sy'n cymryd rhan hefyd.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Cyn ymuno â Choleg y Cymoedd, bûm yn gweithio yn y sector preifat fel Cynlluniwr Trafnidiaeth, yn helpu i ddylunio cynlluniau priffyrdd, cynnal astudiaethau dichonoldeb ar gyfer ffyrdd newydd a gweithgareddau ymgynghori cyhoeddus. Hefyd, roeddwn i’n arbenigo mewn diogelwch ar ffyrdd mewn ysgolion gan weithio gyda phob grŵp oedran i wella llwybrau i'r ysgol ac i addysgu pobl am y peryglon o amgylch yr ysgol. Hefyd, rydw i wedi gweithio fel gweithiwr chwarae i'r sector gwirfoddol gyda GAVO lle bûm yn gweithio gyda theuluoedd yn yr ardal leol i'w helpu i oresgyn llawer o broblemau cymdeithas. Ynghyd â hyn, rydw i wedi bod yn arweinydd Girlguiding ers 20 mlynedd. Mae'r swyddi amrywiol hyn wedi fy helpu i ddeall pobl ifanc o lawer o wahanol agweddau, ac rydw i’n teimlo bod hynny wedi fy helpu i fabwysiadu agwedd fwy crwn tuag at addysg.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i BA mewn Daearyddiaeth ac Astudiaethau'r Trydydd Byd

MSc mewn Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol

TAR Addysg Ôl Orfodol

Gwaith Chwarae Cache Lefel 2

Cymorth cyntaf pediatreg ac oedolion

Cymhwyster Diogelu Lefel 3

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n mwynhau teithio'n fawr ac wedi ymweld â nifer o wahanol leoedd ledled y byd gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, China, a mwyafrif Ewrop. Fy hoff beth am deithio yw profi diwylliannau'r lleoedd hyn a chwrdd â'r bobl leol a gweld y tu ôl i'r atyniadau i dwristiaid. Profwyd hyn fwyaf pan oeddwn i'n byw mewn pentref gwledig yng Ngwald Swazi ac yn dysgu mewn ysgol gynradd leol.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.