Chat with us, powered by LiveChat
Yn ôl

Diwrnod Agored Rhithwir

Fideos i chi eu gwylio

Y Cynllun - 9 a 10 Gorfennaf 2020

1.00pm-1.20pm - Croeso a Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Pennaeth ynghyd â rhai dysgwyr cyfredol (cliciwch y ddelwedd isod i wylio)

1.20pm -2.00pm - Bydd ein tiwtoriaid a'n timau cymorth ar gael yn yr ystafelloedd Sgwrs Fyw isod 

  

.                    

                                        

Sgwrs Fyw

Mae ein timau cymorth ac addysgu ar gael i siarad â chi nawr drwy SgwrsFyw ...... ewch draw i un o'n desgiau rhithwir wrth ddewis un o'r opsiynau isod.

 

Timau Cymorth

   

 


Timau Addysgu

Mynediad i Addysg Uwch

Prentisiaethau Dysgu yn y Gweithle

Safon Uwch Gyfrannol / Uwch

Busnes a TG

Gofal ac Astudiaethau Plentyndod

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfrifiadura

Adeiladu

Y Celfyddydau Creadigol

Addysg a Hyfforddiant

Peirianneg

Trin Gwallt a Harddwch

Addysg Uwch

Ieithoedd a Sgiliau

Cerbydau Modur

Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwyddoniaeth

Chwaraeon

Teithio a Chriw Gweini mewn Awyren

Dysgu Sylfaen

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.