Yn ôl

Addysg Uwch

Cyrsiau prifysgol yng Ngholeg y Cymoedd


Mae Coleg y Cymoedd yn darparu cyrsiau Addysg Uwch gyda'n partner cydweithredol, Prifysgol De Cymru. Mae hyn yn golygu y byddwch yn graddio â chymhwyster prifysgol, ond yn astudio mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi. Os nad oes gennych y cymwysterau cywir ar gyfer Gradd Anrhydedd lawn, bydd cyfleoedd o hyd. Mae amrywiaeth o gymwysterau ar gael: Graddau Sylfaen, HNC a HND - edrychwch ar ein rhestr cyrsiau. Mae gan y Brifysgol draddodiad hir o ddarparu cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a phroffesiynol o safon uchel. Mae staff academaidd a chymorth cymwysiedig a phrofiadol yn darparu lefel uchel o gefnogaeth fugeiliol ac academaidd i ddysgwyr a chleientiaid busnes fel ei gilydd.

Pam astudio cwrs prifysgol yng Ngholeg y Cymoedd?
- Ar eich carreg drws - Gwella'ch sgiliau a'ch cymwysterau heb yr angen i symud i ffwrdd neu fynd i ddyled sylweddol.
- Cyfeillgar a chefnogol - Cynhelir cyrsiau mewn campysau lleol fel y byddwch yn teimlo'n gyfforddus yn y maes, ac mae tiwtoriaid yn cynnig cefnogaeth ac anogaeth i'ch helpu i gyrraedd eich nodau.
- Carreg gamu i ddyfodol disglair - Rydym yn deall, os nad ydych wedi astudio ers tro, y gall plymio’n syth i mewn i gwrs gradd fod yn brofiad echrydus. Rydym wedi gweithio gyda Phrifysgol De Cymru i ddatblygu llwybrau dilyniant clir mewn nifer o feysydd pwnc i'ch helpu i gynllunio eich gyrfa yn y dyfodol.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa