Chat with us, powered by LiveChat
Yn ôl

Gwasanaethau Cyhoeddus

Pobl broffesiynol ar alw! Ydych chi wedi bod eisiau helpu pobl pan fyddan nhw ei angen fwyaf ond yn ansicr pa un o’r gwasanaethau brys fyddai’n eich siwtio orau?

Bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa mewn lifrai, yn yr heddlu efallai neu yn y Gwasanaeth Ambiwlans, Tân neu’r Lluoedd Arfog. Yn ystod y cwrs, byddwch yn ennill y cymwysterau, y sgiliau a’r cymwyseddau fydd eu hangen i’ch paratoi ar gyfer eich proses recriwtio. Byddwch hefyd yn dysgu am y gyfraith a throseddeg. Efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio’r profiad a’r cymwysterau a enillwch i symud ymlaen i astudio cwrs prifysgol.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o sesiynau hyfforddi ymarferol a chwarae rôl. Efallai cewch ymweld ag un o longau’r Llynges Frenhinol, neu ymarfer gyda Heddlu De Cymru, mynychu dyddiau ‘Look at Life’ gyda Môr-filwyr y Llynges ynghyd ag ymweliadau â gorsafoedd lleol y frigâd dân.

Bydd ymweliadau gan aelodau’r Heddlu, Y Fyddin, Y Gwasanaeth Tân ac eraill yn rhoi cipolwg i chi ar waith y bobl broffesiynol hyn o ddydd i ddydd yn eich dewis faes.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.