Adeiladu

Diogelwch Safle CITB a Chynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylio Safle (SSSTS) 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 27-28/07/2022
Hyd: 2 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Diogelwch Safle CITB a Chynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylio Safle (SSSTS) Diweddaru

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 19/07/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Diogelwch Safle CITB a Chynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 05/07, 12/07, 19/07, 26/07 & 02/08/2022
Hyd: 5 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Diogelwch Safle CITB a Chynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Diweddaru

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 20-21/07/2022
Hyd: 2 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Diogelwch Safle CITB ac Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Lefel 1  

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 21/07/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

CITB SEATS (Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Amgylchedd Safle)

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 13/07/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

CITB TWC (Hyfforddiant ar gyfer Cydlynwyr Gwaith Dros Dro)

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 14-15/07/2022
Hyd: 2 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

CITB TWS (Hyfforddiant ar gyfer Goruchwylydd Gwaith Dros Dro)

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: 22/07/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Tystysgrif Lefel 2 mewn Gosod Chwistrellwyr Diffodd Tân (Gweithiwr Di-brofiad /Profiadol) 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â 4D Academy
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle