Cyrsiau Adeiladu a Ariennir gan CGE

Dyfarniadau Lefel 2 C-sgiliau NOCN:

Diploma NVQ mewn Gwaith sy’n trin Trywel

Diploma NVQ mewn Peintio ac Addurno

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau Gwaith Coed 

Diploma NVQ mewn Cynnal a Chadw Adeiladau, Gweithrediadau Trwsio ac Ail-wampio Aml-Grefftau

Diploma NVQ mewn Leinio Sych

Tystysgrif  NVQ mewn Systemau Mewnol

Diploma NVQ mewn Systemau Mewnol – Gosod Leinin Sych

Diploma NVQ mewn Systemau Mewnol  – Parwydydd Dros Dro

Diploma NVQ mewn Swyddi Toi 

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau Gorffeniad Addurniadol a Phaentio Diwydiannol  

Tystysgrif NVQ mewn Teilio Waliau a Lloriau  

Diploma NVQ mewn Gosod Brics

Diploma NVQ mewn  Gwaith Coed ar Safle

Diploma NVQ mewn Fframwaith

Tystysgrif NVQ  mewn Adeiladu a Chynnal a Chadw Ffyrdd

Diploma NVQ mewn Gweithrediadau Adeiladu a Pheirianneg Sifil

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig – Offer Diogelu rhag Tân

Lefel 2 Edexcel Pearson:

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau trin Trywel  

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau gosod Cladin

Diploma NVQ mewn Plastro

Tystysgrif NVQ mewn Ffitiadau Mewnol

City & Guilds Lefel 2

  • Tystysgrif Lefel 2 NVQ mewn Insiwleiddio a Thrin Adeiladau

Cymwysterau Lefel 3+:

Gellir cynnig cyrsiau Lefel 3 yn amodol ar brofiad blaenorol – Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’r tîm

Dyfarniadau Lefel 3 C-Sgiliau NOCN:

Diploma NVQ mewn Gosod Brics

Diploma NVQ mewn Paentio ac Addurno

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau Gwaith Coed

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau trin Trywel

Diploma NVQ mewn Gorchwylio Gwaith Galwedigaethol

Diploma NVQ mewn Gorffeniad Addurniadol – Paentio ac Addurno

Diploma NVQ mewn Galwedigaethau Toi

Lefel 3 Edexcel Pearson:

  • Diploma NVQ mewn Plastro

Cymwysterau perthnasol i ddiwydiant (HEB eu hariannu gan CGE)

Ymwybyddiaeth o Asbestos

Olwynion Sgraffinio

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle