Academi Rygbi’r Undeb (Gwryw)

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl a hoffai ddechrau gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden. Yn ogystal, mae’r cwrs hwn yn cynnig rhaglen unigryw ac integredig o gyfleoedd hyfforddi a chwarae rygbi elit sy’n ymgorffori elfennau perfformiad, sgiliau, dadansoddi a chryfder a chyflyru i wneud y mwyaf o botensial a gallu rygbi’r undeb pob dysgwr.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau