Kian Evans.

Mae Kian Evans, 18 oed o Aberdâr, un cam yn nes at gyflawni ei nod o chwarae rygbi’n broffesiynol ar ôl cwblhau ei gymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd.

Gyda help Academi Undeb Rygbi Cenedlaethol Cymru, sydd wedi’i leoli ar Gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, mae Kian Evans (18) wedi dysgu anelu’n uchel a’i nod ydy cynrychioli Cymru yn rhyngwladol.

Mae e wedi sicrhau lle i astudio cwrs gradd Cyflyru mewn Chwaraeon, Adsefydlu a Thylino ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, sy’n enwog fel un o’r prifysgolion gorau am gyfuno chwaraeon ac addysg uchel ei hansawdd. Bydd hefyd yn chwarae i dîm rygbi’r brifysgol gan gystadlu mewn nifer o gynghreiriau megis Prifysgolion Prydain a Colleges Sport (y tîm cyntaf) a’r Premiership (yr ail dîm) a fydd yn agor y drws i rygbi proffesiynol gan y bydd sgowtiaid yn bresennol yn y gemau hyn.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau