Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiant dysgwyr yn ei seremoni wobrwyo flynyddol

Anrhydeddodd Coleg y Cymoedd gyflawniadau a chyfraniadau ei ddysgwyr yng Ngwobrau Dysgwyr 2024 ar 19 Mehefin 2024 ar ei Gampws Nantgarw.

Daeth y digwyddiad â dysgwyr, staff, noddwyr a gwesteion ynghyd i roi clod i’r enillwyr am eu hymdrechion eleni.

Cafwyd set acwstig gan ddysgwyr dawnus y coleg, The Unknown, a gorsafoedd popgorn a chandiffloss.

Rhoddodd y coleg gyfanswm o 42 o wobrau mewn categorïau fel Gwobr y Gymuned a Chyfraniad i Fywyd Coleg. Cafodd yr ymgeiswyr ar gyfer pob categori eu henwebu gan diwtoriaid a staff cymorth y coleg, a oedd yn gwerthfawrogi rhagoriaeth, ymroddiad a chynnydd y dysgwyr drwy gydol y flwyddyn. Dewiswyd yr enillwyr gan banel o feirniaid diduedd.

Cyflwynwyd y noson gan Amy Williams, cyn-ddysgwr o’r radd flaenaf o Academi Celfyddydau Theatr Italia Conti yn Llundain. Rhannodd Amy, a enillodd gymhwyster Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg y Cymoedd yn 2019, ei stori a’i llwyddiannau gyda’r gynulleidfa. Rhoddodd ddiolch i’r coleg am gefnogi ei nodau.

Arweiniodd Amy’r noson drwy roi datganiad ar gyfer pob enillydd wrth iddynt gasglu tystysgrif a gwobr gan bennaeth y coleg, Jonathan Morgan, a noddwr y wobr.

Dewiswyd dwy brif wobr y noson, y Wobr Cyflawniad Eithriadol a’r Wobr Goresgyn Rhwystrau, gan Bennaeth y coleg, Jonathan Morgan.

Enillodd Ethan Sullivan y Wobr Goresgyn Rhwystrau ar ôl goroesi damwain ddifrifol pan oedd yn astudio yn y coleg. Er gwaethaf ei anafiadau a’i driniaethau, daliodd Ethan i fyny â’i waith, dysgodd sgiliau newydd, a rhagorodd yn ei holl asesiadau, gan sicrhau prentisiaeth gyda chwmni trydanol. Mae Ethan yn ddysgwr rhyfeddol ac yn ysbrydoliaeth i bawb.

Roedd ail wobr y Pennaeth am Gyflawniad Eithriadol, ac fe’i rhoddwyd i Saffron O’Sullivan-Hayball am ei chyfraniad gwerthfawr i Ddigwyddiadau Agored y coleg, gan gynrychioli Cymdeithaseg Safon Uwch.

Mae Saffron wedi siarad â rhieni a dysgwyr, wedi ateb eu cwestiynau, ac wedi cynrychioli’r coleg mewn ffordd wych. Nid yw Saffron erioed wedi colli gwers na dyddiad cau. Mae’n ddysgwr gweithgar iawn, ac mae wedi gweithio’n gyson er gwaethaf sawl problem iechyd.

Yn ei sylwadau clo, llongyfarchodd Jonathan bawb ar eu hymdrechion eleni a dymunodd y gorau iddynt ar gyfer y dyfodol. Rhoddodd ddiolch i’r noddwyr hael a gefnogodd y digwyddiad a’r gwesteion a ddaeth i rannu llwyddiant yr enillwyr.

Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau’r Dysgwyr eleni:

· Gwobr Safon Uwch: Saffron O’Sullivan-Hayball

· Gwobr Gwyddoniaeth Safon Uwch: Isabell Pisani

· Gwobr Busnes a Chyllid: Tyler Mitchell a Jeffrey John

· Gwobr Menter: Ellie Harford

· Gwobr Astudiaethau Plentyndod: Andreea Tataru-peica a Gwenllian Richards-Jones

· Gwobr Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Haf Lavis a Xenia Williams

· Gwobr Lletygarwch ac Arlwyo: Kayla Thomas a Kacey Llewellyn

· Gwobr Trin Gwallt a Harddwch: Bodie Mitchell

· Gwobr y Diwydiannau Creadigol: Adeesha Wickramaratne a Sophie Cornelius

· Gwobr Dysgu Sylfaen: Tyler Perry a Calin Jones

· Gwobr Sgiliau Byw’n Annibynnol: Dylan Thomas a Riley Troy

· Gwobr Teithio: Mia Home

· Gwobr Criw Caban Awyr: Grace Evans

· Gwobr Chwaraeon: Dylan Scott a Ryan-Lee Thomas

· Gwobr Adeiladwaith: Ethan Sullivan a Joseph Heycock

· Gwobr Cyfrifiadura: Ryan Jones a Lewis Gasson

· Gwobr Peirianneg: Iwan Cole a Rhys Weston

· Gwobr Prentis: Ronan Pellow a Rowan Lyons

· Gwobr Gofalwyr Ifanc: Taylorann Gilder

· Gwobr Addysg Uwch: Trisha Fox

· Gwobr Sgiliau: Kelly Bateman

· Gwobr Rhifedd: Jenna Newton

· Gwobr y Gymraeg: Luca McAlpine a Tiia Norris-Meade

· Gwobr Cyfraniad i Fywyd y Coleg: Carys Megan-James

· Gwobr Athletwr Talentog (TASS): Caitlyn Reid-Gordon

· Gwobr y Gymuned: Callum Smith

· Gwobr Goresgyn Rhwystrau: Ethan Sullivan

· Gwobr Cyflawniad Eithriadol: Saffron O’Sullivan-Hayball

Diolch i noddwyr Gwobrau Dysgwyr Coleg y Cymoedd 2024:

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau