Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn helpu torri syched beicwyr sy’n codi arian

Darparodd dysgwyr Coleg y Cymoedd ‘orffwysfa’ galonogol i dîm o 65 o weithwyr trwyddedu proffesiynol a oedd yn cymryd rhan yn Nhaith Beicio 2018 TheLight Fund. Dechreuodd y beicwyr eu taith pedwar diwrnod – 325 milltir ym Mryste ddydd Mawrth, gan feicio 102 milltir i mewn un diwrnod a stopio yng nghampws Aberdâr cyn parhau i’w cyrchfan yn Llanelli.

Mae eu her, sy’n llwybro drwy gefn gwlad Cymru ac Iwerddon cyn cyrraedd Dulyn ddydd Gwener 15 Mehefin; yn gobeithio torri eu targed o godi £150k ar gyfer achosion da.

Ymarferodd y dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo ar gampws Aberdâr eu sgiliau gan ddarparu lluniaeth a gwasanaeth blaen tÅ· proffesiynol. Ymunodd Tiwtor Creadigol, Chris Summeril â’r beicwyr ar eu llwybr o gampws Bryste i Aberdâr, gan dynnu llun o’u her ar y ffordd.

Roedd trefnwyr y digwyddiad yn falch iawn o’r lletygarwch a ddarparwyd gan y coleg. Gan ddiolch i’r staff a’r dysgwyr, dywedodd y Rheolwr Prosiect ar gyfer Classic Challenge, Lucy Thomas Diolch yn fawr am eich lletygarwch, roedd yn anhygoel. Roedd y staff a’r dysgwyr yn wych.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau