Code Institute

Rydyn ni’n newid bywydau a gyrfaoedd drwy gynnig cyrsiau codio carlam sydd â Chredyd Prifysgol gyda’r ffocws ar swydd, gyda thechnoleg yn eu cynorthwyo ond yn cael eu cynnig gan bobl.

Gwybodaeth am Code Institute

Y Sefydliad Codio ydy darparwr mwyaf blaenllaw’r byd o addysg codio ar-lein. Mae ein Cyngor Ymgynghorol i Ddiwydiant (IAC) ni yn sicrhau ein bod yn addysgu’r sgiliau mwyaf diweddar o ran ieithoedd a pharatoi myfyrwyr ar gyfer swyddi. Mae’n cynnwys aelodau o rai o gwmnïau technoleg mwyaf blaenllaw’r byd, IAC y Sefydliad Codio sy’n adolygu, yn dilysu ac yn argymell gwelliannau i’r maes llafur. Mae syniadau IAC yn ein galluogi i deilwra cynnwys ein cyrsiau – gan sicrhau ein bod yn addysgu’r sgiliau mwyaf perthnasol i’r diwydiant a’r rhai y mae’r galw mwyaf amdanyn nhw.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau