AAT Accountancy Level 4

Myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa mewn cyllid neu fod yn gyfrifydd hunangyflogedig.


Mae cymhwyster cyfrifeg AAT yn rhoi ichi sgiliau cyllid a chyfrifeg ymarferol a gydnabyddir yn rhyngwladol a all agored drysau ichi mewn unrhyw ddiwydiant ar draws y byd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Cyfriflenni Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
Cyfrifeg Rheoli - Cyllidebu


Cyfrifeg Rheoli – Penderfyniadau a Rheolaeth
Systemau a Rheolyddion Cyfrifeg

Treth Bersonol
Treth Busnes

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Cymhwyster Cyfrifeg AAT L3 AAT

Asesiad

Profion ar-lein

Dilyniant Gyrfa

Wedi ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch wneud cais am statws MAAT Proffesiynol.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 4
Modd:Part Time Day
Dyddiad:06/09/2022
Dyddiau:Tuesday
Amser:09:00 - 16:00
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:15P405TA
Ffioedd
Cost Recovery Tuition Fee: £1500

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle