Maia Thomas.

Mae Maia Thomas, 19 oed, o Ferthyr Tudful ar ei ffordd i Academi Italia Conti i gwblhau Tystysgrif AU mewn perfformio mewn theatr gerdd ar ôl sicrhau rhagoriaeth* yn y cwrs celfyddydau perfformio Lefel 3.

Gobaith Maia, a fu’n frwd dros berfformio erioed, ydy y bydd y cwrs blwyddyn llawn amser sy’n cynnig hyfforddiant canu, dawnsio ac actio yn gam cyntaf tuag at yrfa broffesiynol o fewn y diwydiant. Ar ôl cwblhau’r dystysgrif, mae’n anelu at fynd ymlaen i astudio am radd yn yr academi.

Dywedodd Maia: “Dw i wedi bod yn perfformio ers i mi fod yn bedair oed ac yn sylweddoli erioed mai ym maes y theatr roeddwn i am weithio. Mae’r holl ddiwydiant yn fy ysbrydoli ac, ar ôl gwneud TGAU mewn drama, gwyddwn mod i am barhau fy addysg ym maes perfformio.

“Rydw i’n gyffrous iawn i fynd i Italia Conti, a ddewisais oherwydd ei fod yn enwog am feithrin unigolion, gan roi’r gofod iddyn nhw wella eu hunain. Mae hyn yn rhywbeth sy’n bwysig i mi gan y bydd yn caniatáu i mi barhau i fod yn driw i mi fy hun yno.”

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau