Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae ein Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw yn gwrs dwy flynedd llawn amser, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru.

Anogir myfyrwyr i gwblhau eu blwyddyn olaf yn yr Atriwm, Prifysgol De Cymru i ennill gradd anrhydedd lawn BA (Anrh) Atodol. Bydd myfyrwyr sy’n dymuno astudio yn Nantgarw yn gallu defnyddio cyfleusterau’r Brifysgol (gan gynnwys y llyfrgell ac undeb y myfyrwyr) a byddant yn gallu mynychu sgyrsiau siaradwyr gwadd, sy’n cynnig profiad integredig cyffredinol.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau