Coleg y Cymoedd yn atgyfnerthu’r cysylltiad gyda chymheiriaid yn Tsieina

Mae Coleg y Cymoedd wedi llwyddo o sicrhau lle ar Raglen yr AOC ar Ddatblygu Arweinyddiaeth a sicrhau memorandwm o ddealltwriaeth gyda choleg technoleg arbenigol yn Tsieina.

Aeth Paul Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau’r coleg ar ymweliad pythefnos i Tsieina i sefydliad Polytechnig Nanjing i geisio atgyfnerthu’r cysylltiad gyda Tsieina a fyddai o fantais i’r ddau sefydliad.

O ganlyniad i’r ymweliad hwn mae’r coleg ers hynny wedi croesawu cynrychiolwyr o Sefydliad Polytechnig Nanjing i ystyried meysydd i gydweithredu ynddyn nhw ac wedi arwyddo memorandwm Dealltwriaeth i ffurfioli’r bartneriaeth.

Ymhlith y meysydd o ddiddordeb mae rhaglenni hyfforddiant staff, cyfnewid myfyrwyr, meincnodi sicrhau ansawdd ac addysgu a dysgu.

Y rhesymeg tu ôl i’r memorandwm dealltwriaeth a arwyddwyd yn ystod ymweliad diweddar â Choleg y Cymoedd ydy rhannu arferion gorau a chynyddu’r cydweithredu rhyngwladol a phroffil y coleg.

Dywedodd Paul Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau: “Mae’n wych bod y coleg yn gwella partneriaethau rhyngom ni a Tsieina. Bydd y cyfle i rwydweithio gydag arbenigwyr yn y sector galwedigaethol yn Tsieina yn ein helpu i adeiladu ar y gwaith rhagorol rydyn ni eisoes yn ei wneud ac i rychwantu meysydd newydd a fydd er lles dysgwyr yng Nghymru a Tsieina.”

Mae’r Coleg wedi gweithio gyda Tsieina am dros bum mlynedd ac yn sylweddoli’r angen i ddatblygu perthynas gref gyda sefydliadau i gynyddu’r cysylltiadau rhyngwladol er budd y sefydliad.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau