Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Plymio, (a chrefft ychwanegol)

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno sgiliau ymarferol a theori gwaith plymwr ar gyfer y rhai sydd yn newydd i’r diwydiant adeiladu ac i waith plymwr

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Cwrs ymarferol ydy hwn gyda’r sail gwybodaeth i ddysgu sgiliau sylfaenol gwaith plymwr ac egwyddorion sylfaenol gwaith plymwr megis:


• Gwyddoniaeth gwaith plymwr, • Plygu, • Uniadu, • Gosod peipen gopr a pheipen ddur carbon isel • Deunyddiau sylfaenol, • Cysyniadau damcaniaethol • Iechyd a Diogelwch. Byddwch hefyd yn ystyried systemau dwr poeth ac oer yn ogystal â draeniad uwchben y ddaear. Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 2 TGAU A * -E (sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg) a 1 TGAU A * -D mewn Mathemateg / Rhifedd


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir yn barhaus drwy arsylwi asesiadau ymarferol yn uniongyrchol, ynghyd â chwestiynau aml-ddewis ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Cynhelir prawf terfynol aml-ddewis ar-lein ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 Gwaith Plymwr.

Nodiadau Pellach

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:05F207AF
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau