Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Gosodiadau Trydanol, a chrefft ychwanego

Mae’r cwrs Sylfaen Lefel 1 hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn bod yn Drydanwyr Cymwys i osod neu Gynnal Trydan yn y meysydd Domestig, Masnachol a Diwydiannol.


Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Beth fydda i'n ei ddysgu?


Beth fydda i'n ei ddysgu?

You will require 2 GCSE's A*-E (must include English/Welsh and Science) and 1 GCSE A*-D in Maths/Numeracy


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Gweler y wybodaeth o dan 'Beth fydda i yn ei ddysgu?'

Dilyniant Gyrfa

Gweler y wybodaeth o dan 'Beth fydda i yn ei ddysgu?'

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:05F220AF
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau