Cymorth i’n Dysgwyr sy’n Siarad Cymraeg

Dy Iaith; Dy Hawl

Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i ti. O dan Reoliadau Safonau’r Gymraeg Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae gennyt yr hawl i gael gwasanaethau a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg os mai dyna yw dy ddymuniad. Fel Coleg, hoffem dy annog di i fanteisio ar yr hawliau hyn yn ystod dy amser gyda ni. 

Mae gennyt yr hawl i’r canlynol: 

 • Llythyrau, ffurflenni a gohebiaeth gan y Coleg yn Gymraeg
 • Llyfryn croeso a phrosbectws yn Gymraeg
 • Ymgeisio am gymorth ariannol yn Gymraeg
 • Tiwtor personol sy’n siarad Cymraeg
 • Gwasanaeth cwnsela yn Gymraeg
 • Cyfarfodydd yn ymwneud â chwynion, materion disgyblu a chefnogaeth yn Gymraeg

Ac, yn amodol ar gymeradwyaeth corff dyfarnu dy gwrs; mae gennyt yr hawl i’r canlynol: 

 • Cyflwyno gwaith yn Gymraeg
 • Tystysgrifau yn Gymraeg

Am restr lawn, ac union fanylion yr hawliau sydd gennych i ddefnyddio’r Gymraeg, ewch i Comisiynydd y Gymraeg –

Dysgu Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Coleg yn gweithio tuag at ddarparu’r opsiynau canlynol i siaradwyr Cymraeg: 

 • Cwrs Dwyieithog Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol *
 • Grwpiau CBC cyfrwng Cymraeg ar lefelau UG ac U2 *
 • Dosbarthiadau ailsefyll TGAU Mathemateg cyfrwng Cymraeg *
 • Unedau Gofal Cwsmeriaid cyfrwng Cymraeg (Cymraeg Gwaith) ar draws ystod o ddosbarthiadau
 • Cyrsiau Cymorth Cyntaf cyfrwng Cymraeg (ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)   

(* yn amodol ar niferoedd hyfyw)

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru.

https://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/

Cymdeithasu yn Gymraeg

Clwb Dreigiau’r Cymoedd

Rydym wedi sefydlu ‘Clwb Dreigiau’ rhithiwir i siaradwyr Cymraeg y Coleg. Mae’n gyfle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau a gwneud gweithgareddau, trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae gan Goleg y Cymoedd llysgennad Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Eu rôl yw hyrwyddo’r Gymraeg yn y Coleg, hyrwyddo gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Coleg a bod yn lais dros siaradwyr Cymraeg y Coleg.

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf – sefydliad lleol yn RhCT sy’n annog brwdfrydedd lleol i ddefnyddio mwy o Gymraeg – mae’r fenter yn trefnu pob math o weithgareddau ar gyfer pob oed.  http://www.menteriaith.cymru 

Menter Iaith Caerffili – sefydliad lleol yn ardal Caerffili sy’n annog brwdfrydedd lleol i ddefnyddio mwy o Gymraeg – mae’r fenter yn trefnu pob math o weithgareddau ar gyfer pob oed.  http://www.mentercaerffili.cymru/ 

Cymorth Ieithyddol

Rhestrau o dermau dwyieithog ar gyfer meysydd pwnc penodol

Gwiriwr Sillafu Cymraeg https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/?locale=en

Geiriaduron a Thermau http://geiriadur.bangor.ac.uk/

Ymarfer a Chynnal Dy Gymraeg

Hansh – Sianel youtube i siaradwyr Cymraeg 

Wikipedia Cymraeg https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

Golwg 360 – Newyddion Cymraeg https://golwg360.cymru/

Radio Cymru 2 – Radio Cymraeg https://www.bbc.co.uk/programmes/p05vpdjq

S4C – Teledu Cymraeg http://www.s4c.cymru/cy/

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau