Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd a enillodd le ym Mhrifysgol Caergrawnt yn helpu myfyrwyr eraill i lwyddo yn eu harholiadau

Mae Jacob Lewis, 22, o Gaerdydd a siaradodd mewn cynhadledd yn ddiweddar ar gyfer rhai uchel eu cyflawniad wedi cynhyrchu fideos adolygu ar gyfer disgyblion Lefel A.

Mae’r cyn-fyfyriwr a gafodd 3 A* wedi cwblhau ei dymor cyntaf ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Nawr, mae Jacob Lewis, a enillodd bedwar Lefel A* gan gynnwys 100% yn y gyfraith a hanes, er gwaethaf gorfod cysgu ar soffa yn nhŷ ffrindiau, â’i fryd ar helpu eraill.

Mae wedi cynhyrchu cyfres o fideos adolygu i helpu myfyrywr Lefel A – i’w helpu i baratoi ar gyfer eu harholiadau.

Dywedodd: “Gwelais gymaint o fyfyrwyr y llynedd yn yr arholiadau â’u pennau ar eu desg o fewn 10 munud neu’n gadael hanner ffordd drwy’r arholiad. Dyma beth hoffwn i osgoi i ddigwydd yr haf nesa. Gobeithio bydd y fideos hyn yn fodd i wella canlyniadau.”

Mae Jacob sy’n 22 oed, ac yn dod o Gaerdydd, newydd gwblhau ei dymor cyntaf yn astudio’r gyfraith yn Hughes Hall – coleg ar gyfer myfyrwyr hŷn ac ôl-raddedigion.

Mae Jacob, a fagwyd ar stâd cyngor yn Llaneirwg, yn cyfaddef bod y gwaith yn “eithriadol o anodd”, ond ei fod yn dal ei dir.

Ychwanegodd: “Mae pawb wedi bod mor garedig a ddim mor grachaidd ag y mae rhai’n ei dybio, mae’r myfyrwyr a’r athrawon yn fodau dynol hefyd.”

Penderfynodd Jacob astudio yng Ngholeg y Cymoedd ar gyfer ei Lefel A ar ôl gadael yr ysgol yn 17 oed i gael swydd.

Nawr, ei obaith yw ysbrydoli mwy o fyfyrwyr o Gymru i wneud cais am le yn y prifysgolion blaenaf. Dywedodd Jacob: “Dysgais lawer yn ystod fy nghwrs Lefel A – nid dim ond ffeithiau ond hefyd sut i fynd i’r afael â chwestiynau. Dw i’n credu ei fod o help i fyfyrwyr wrando ar rywun sydd wedi sefyll yr arholiad yn ddiweddar a dw i mewn sefyllfa dda i allu rhannu’r wybodaeth honno.”

Ar hyn o bryd mae’n recordio ac yn golygu’r fideos ac yn eu rhoi ar YouTube, felly maen nhw ar gael am ddim.

Bydd y fideos yn canolbwyntio ar y gyfraith a hanes a phob un yn para tua 10 munud, gan gynnwys ffeithiau allweddol ac awgrymiadau sut i fynd i’r afael ag arholiadau.

“Mae digon o fyfyrwyr yn darllen ac ail-ddarllen eu llyfrau ond yn methu â chofio’r ffeithiau”, dywedodd.

“Rydych chi’n mynd yn eirddall ac erbyn diwedd y flwyddyn mae’ch ffeil mor drwchus does dim syniad gyda chi ar beth i ganolbwyntio.

“Ni fydd y fideos hyn yn disodli’r gwaith darllen a llunio atebion i gyn-bapurau y bydd rhaid i chi ei wneud, ond byddan nhw’n helpu i wneud y dull o adolygu’n haws.

Bwriad Jacob ydy cwblhau’r fideos cyn bod y tymor yn cychwyn ym mis Ionawr a sefydlu tudalen codi arian i ddatblygu’r prosiect.

Yr haf nesaf, mae’n gobeithio ymestyn amrediad y pynciau a chael help proffesiynol gyda’r golygu.

Cewch hyd i fideos adolygu Jacob ar YouTube drwy chwilio am “the people’s lawyer does”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau