Cynllun Coleg y Cymoedd i roi hwb i athletwyr talentog 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai ni yw’r coleg AB cyntaf yng Nghymru i ennill Achrediad Gyrfa Ddeuol y Cynllun Ysgolheigion Athletaidd Dawnus (TASS). 

Mae’r cynllun hwn yn adlewyrchu’r ymrwymiad i sicrhau bod athletwyr dan hyfforddiant yn cyflawni dyheadau academaidd a chwaraeon heb orfod cyfaddawdu ar y naill na’r llall. 

Mae’r cynllun ar gael i ddysgwyr presennol a newydd sy’n perfformio mewn unrhyw gamp, ar lefel sirol, rhanbarthol, academi, cenedlaethol neu ryngwladol. 

 • Addasrwydd a hyblygrwydd academaidd, 
 • Mynediad at ymarferydd datblygiad personol cymwys a phrofiadol blaenllaw mewn chwaraeon 
 • Datblygiad personol a ffordd o fyw 1i1, cymorth lles a llesiant, arweiniad a chyngor ar bontio 
 • Cynllunio dilyniant 
 • Mynediad at gyfleusterau a staff cymorth yn ogystal ag atgyfeirio lle bo angen 
 • Creu cysylltiadau gyda sefydliadau chwaraeon lleol eraill. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alun Davies, Cydlynydd Gyrfa Ddeuol ar Alun.davies2@cymoedd.ac.uk

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau