Dim dianc i ddysgwyr y Cymoedd

Gosododd grŵp o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sy’n astudio ar gampws Nantgarw her i’w cymheiriaid brofi eu sgiliau datrys problemau, mewn ffordd wahanol iawn.

Fel rhan o’r uned Rheoli Digwyddiad Busnes ar eu cwrs, cafodd y dysgwyr Lefel 3 sy’n astudio ar y cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Busnes ar y campws y dasg o drefnu digwyddiad.

Roeddent yn canolbwyntio ar y dysgwyr Lefel 2 gan herio eu sgiliau cyfathrebu a’u gallu i weithio gyda dysgwyr o’r tu allan i’w cwrs. Y lleoliad a ddewiswyd oedd yr Escape Rooms yng Nghaerdydd gan ei fod weddol agos ac o fewn eu cyllideb benodol.

Aeth y grŵp ati i gyflawni’r tasgau gofynnol gan gynnwys gosod dyddiad, anfon gwahoddiadau at y dysgwyr, trefnu cludiant a mynediad at y lleoliad a sicrhau y cedwir at holl bolisïau’r coleg; gan gynnwys iechyd a diogelwch a chydsyniad i gael sylw yn y cyfryngau.

Cyrhaeddodd pymtheg o ddysgwyr, ynghyd â dau diwtor yr Escape Rooms er mwyn mynd ati i gracio’r codau; roeddent yn ddiolchgar am y cymorth gan y trefnwyr pan aeth pethau’n anodd.

Treuliodd y dysgwyr awr yn gweithio yn eu timau i ddatrys y cliwiau. Yn anffodus er gwaethaf eu hymdrechion gorau, ni ddihangodd pob un o’r dysgwyr – fodd bynnag, cawsant brofiad pleserus ac maent yn awyddus i ddychwelyd am her arall.

Gan fynychu’r daith gyda’r dysgwyr, dywedodd Tiwtor y Cwrs Kim Purnell, “Gweithiodd y grŵp yn galed i drefnu’r digwyddiad fel rhan o’r uned – Rheoli Digwyddiad Busnes. Roedd y gweithgaredd wedi’i gynllunio’n dda a datblygodd y dysgwyr a fynychodd sgiliau gwerthfawr drwy gymryd rhan yn y gweithgaredd hwyliog hwn ”.

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Owen Hunt, dysgwr 16 oed o Bontyclun a oedd yn rhan o’r tîm a gymerodd ran yn yr her ”Fe wnes i fwynhau’r daith yn fawr a byddwn i wrth fy modd yn mynd eto. Trefnodd y dysgwyr Lefel 3 yn dda iawn a wnaeth y profiad hyd yn oed yn well. Er na wnaethon ni ddianc roedd yn dal i fod yn hwyl ac yn gyfle i ddatblygu sgiliau ”.

Ychwanegodd Tomos Williams (18) o Gaerdydd a gymerodd ran yn y gweithgaredd hefyd, “Fe wnes i fwynhau ein taith i’r Escape Rooms yn fawr iawn. Roedd yn dipyn o hwyl ac yn amlwg roedd yn brofiad da addasu ein sgiliau datrys problemau. Hefyd, roedd yn ymarferiad adeiladu tîm gwych ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau