Dysgwraig yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bryder

Mae dysgwraig a gollodd llawer o’r ysgol yn y gorffennol wrth frwydro’n erbyn pryder yn ceisio codi ymwybyddiaeth am salwch meddwl ar ôl i oedolyn ei galw’n ‘hormonaidd’.

Mae Bethany Lamb sy’n ddysgwraig yng Ngholeg y Cymoeddd yn gweithio gyda ‘Fixers’ i helpu ysgolion ganfod problemau salwch meddwl fel y gallan nhw helpu disgyblion.

Dywed Bethan, sy’n astudio ar gwrs Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdetihasol ar gampws Ystrad Mynach: “Roedd pawb yn dweud mai hormonau oedd y broblem ac y byddwn yn dod drwyddi.

‘Dw i am i bethau newid. Dw i’n meddwl ei bod hi’n bwysig i bobl sylweddoli’r gwahaniaeth rhwng ymddygiad sy’n mynnu sylw a phroblemau dilys fel bod pobl ifanc sy’n dioddef o bryder yn gallu cael yr help sydd ei angen arnyn nhw.”

Mae’r ddysgwraig 17 oed o’r Coed-duon yn dweud i’w phrofiad ei gadael yn teimlo’n fwy pryderus ac yn fwy ynysig.

Mae’n dweud: “Ym mlwyddyn naw roeddwn i’n cael fy nhynnu allan o wersi o dro i dro ac yn ystod fy chwe mis olaf, chwalodd fy nerfau ac ron i’n methu â cherdded drwy giatau’r ysgol hyd yn oed.

“Mae ysgolion yn derbyn llawer o help ar gyfer yr anabl a’r rhai ag anawsterau dysgu, ond ddim cymaint ar gyfer problemau iechyd meddwl megis pryder.”

Gyda ‘Fixers’ mae Bethany wedi creu taflenni a chardiau busnes yn amlygu symptomau pryder.

Dywed Bethany: “Gobeithio bydd pobl yn darllen y daflen ac yn gallu cydymdeimlo â pherson sy’n dioddef o bryder. Yn y pen draw, dwi am i bobl gymryd salwch meddwl pobl ifanc o ddifrif.”

Dechreuodd Bethany fynd i weld cwnsler a dyna pryd dechreuodd ddeall ei phryder a gallu ystyried dulliau i ymdopi â salwch meddwl.

Erbyn hyn, mae’r ferch ifanc, a lwyddodd yn ei harholiadau TGAU er gwaethaf colli ysgol, yn astudio ar gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gampws Ystrad Mynach ac yn edrych ymlaen at ei dyfodol.

Cewch ragor o wybodaeth am waith ‘Fixers’ ar: http://www.fixers.org.uk/index.php?module_instance_id=1133&option=change_language&language=1

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau