Dysgwyr a staff yn diolch i chi Kier

Mae dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo ar gampws Aberdâr wedi bod yn brysur yn darparu bwyd poeth â thema i’r campws diolch i rodd hael gan Kier.

Gweithiodd y cwmni adeiladu gyda’r Coleg i adeiladu campws newydd Aberdâr ac roeddent yn awyddus i gefnogi’r dysgwyr.

Ar ôl ymgynghori â dysgwyr, gwnaed y penderfyniad i brynu troli bwyd cludadwy; a fydd nid yn unig yn cefnogi gweithgareddau mentrus y dysgwyr Arlwyo ond bydd yn ychwanegu at y dewis o brydau sydd ar gael ar y campws ar gyfer staff a dysgwyr.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau