Dysgwyr Campws Nantgarw yn cael eu coroni’n Bencampwyr 5 Bob Ochr y Cymoedd

Yn ddiweddar cynhaliodd grŵp o ddysgwyr sy’n astudio ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd dwrnamaint pump bob ochr llwyddiannus rhwng y campysau.

Trefnodd dysgwyr yr Academi Bêl-droed yr ail flwyddyn y gystadleuaeth flynyddol fel rhan o’u cwrs, sy’n cynnwys amrywiaeth o bynciau megis hyfforddiant a ffitrwydd, asesu risg, hyfforddi chwaraeon, datblygu chwaraeon a chwaraeon tîm ymarferol; yn ogystal â meysydd arbenigol gan gynnwys anafiadau chwaraeon, rheolau / rheoliadau a gweinyddu, ymarfer corff, seicoleg ar gyfer perfformiad chwaraeon a hyfforddi gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff.

Cymerodd dros 70 o ddysgwyr o gampysau Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach ran yn y twrnamaint; yn awyddus i ddangos eu sgiliau pêl-droed.

Ni allai hyd yn oed y tywydd gwlyb amharu ar eu brwdfrydedd wrth iddynt deithio i’r lleoliad ym meysydd chwarae Prifysgol De Cymru.

Ar ôl sawl sgwrs ddifrifol gan y tîm ar dactegau dechreuodd y digwyddiad, gyda dysgwyr yn arddangos rhai sgiliau pêl ardderchog a sbortsmonaeth ardderchog.

Ar ôl tair awr o gystadleuaeth, fe gurodd campws Manchester United o Nantgarw gampws Tîm Lerpwl Aberdâr i’r tlws, a gyflwynwyd gan Phil Thomas, Pennaeth Pêl-droed i Ddynion yng Ngholeg y Cymoedd.

Wrth longyfarch y dysgwyr, dywedodd Phil “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac yn glod i bawb a oedd yn ymwneud â chynllunio’r twrnamaint. Mwynhaodd y dysgwyr y cyfle i gynrychioli eu campysau a gwelwyd pêl-droed cystadleuol. Roedd yr enwebiad ar gyfer Chwaraewr y Twrnamaint yn benderfyniad caled gan fod cymaint o ddysgwyr wedi chwarae i safon uchel iawn, fodd bynnag aeth y wobr i Kane Wall, dysgwr Plymio ar gampws Nantgarw”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau